Crowdcube North AB

Idag öppnar Crowdcube – crowdfunding mot riktiga aktier

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 09:05 CEST

Att starta och driva småföretag handlar för de flesta entreprenörer om en kamp mot banker och olika former av investerare för att skaffa start- och tillväxtkapital till rimliga villkor. I många fall finns det helt enkelt inte vettiga alternativ att tillgå, vilket i slutänden drabbar duktiga entreprenörer med lovande affärsidéer, som kanske inte kommer vidare med sina verksamheter.

– Equity crowdfunding, där man effektivt kan bjuda in många att bli aktieägare mot en större eller mindre insats, kommer att vara en bra lösning för många nystartade och unga företag i Sverige, säger Johan Tysklind, en av grundarna till Crowdcubes svenska verksamhet.

Crowdcube, som grundades i England för drygt två år sedan, var det första crowdfundingföretaget att erbjuda aktier i utbyte mot finansiering. Sedan dess har man framgångsrikt säkrat finansiering för ett stort antal företag i olika faser, med hjälp av ett nätverk av idag drygt 32 000 finansiärer, i form av till exempel småsparare, vänner, grannar, kunder och professionella investerare.

Från och med idag går det att registrera sig som antingen medlem/investerare eller entreprenör hos Crowdcube i Sverige.

Kommer från film och dataspel

Crowdfunding har under de senaste åren vuxit fram som ett sätt att skaffa kapital till exempelvis kulturprojekt, dataspel och filmer, tack vare att ett stort antal små bidrag från en stor skara fans – en ”crowd” – i syfte att se till att projekten ska kunna genomföras.

Equity crowdfunding bygger på att företag presenterar sig för tiotusentals potentiella investerare, däribland många entusiaster och andra privatpersoner utan formell bakgrund inom exempelvis bank och finans, som alla erbjuds att bli delägare för en relativt liten investering. En finansieringsprocess av den här typen genomförs normalt under 30 dagar. Utan en marknadsplats som Crowdcube är det inte praktiskt möjligt för företag att själva nå ut till så många potentiella investerare och därefter sköta administrationen kring de många transaktionerna och nya delägarna.

Hitta insatta investerare

En viktig fördel med att presenteras på en marknadsplats för equity crowdfunding är att sannolikheten är stor för att synas för många investerare som är insatta i just den egna branschen och därmed har lättare att värdera potentialen i erbjudandet. Eftersom de enskilda investeringarna är relativt små, kan i princip vem som helst bli delägare.

Crowdcube.com, det brittiska moderbolaget, öppnade sin marknadsplats i februari 2011 och var då första aktör att erbjuda equity crowdfunding. Idag genomför Crowdcube 3-4 framgångsrika finansieringar varje månad.

För ytterligare information:

Johan Tysklind, medgrundare och managing partner i Crowdcube North AB

johan.tysklind@crowdcube.se, 070-612 71 54

Se även www.crowdcube.se