Fältbiologerna

Idag överklagar vi Bungedomen

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 09:06 CEST

Idag, 2 augusti, är sista dagen för att överklaga miljööverdomstolens dom där Nordkalk fick tillstånd att bryta kalk i Bunge-Ducker. Fältbiologerna är inga proffsjurister, men vi har ända gett oss på att överklaga Bungedomen. Vi menar att området Nordkalk vill bryta i är världsunikt och att det inte går att förena täktverksamhet med att skydda miljön i området.

Vi skriver i överklagan att domen strider mot EU-direktiv och att en prövning måste ske. Vi menar också att det röjningsarbete som hittills har skett i Ojnareskogen visar att Mark- och miljööverdomstolens dom inte innehåller villkor som räcker för att hindra att de höga naturvärdena förstörs. Länsstyrelsen har även fått ett ogenomförbart uppdrag av Mark- och miljööverdomstolen, nämligen att på ett rättssäkert sätt fastställa kontrollprogram för täktverksamheten som samtidigt långsiktigt ska garantera berörda Natura 2000-områden skydd.

Vi uppmärksammar även domstolen på att EU-parlamentarikern skrivit ett brev till EU-kommissionen där han påpekar de oklarheter som kantat rättsprocessen och det kritiska med kalkbrytning i området, att det kan påverka vattenförsörjningen och Natura2000-områdena.

Hela överklagan finns att läsa här:
http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/idag-overklagar-vi-bungedomen

Bakgrund:
Ett antal engagerade har sedan början av juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

Kontakt: 

Salomon Abresparr, 070-7475685
ordförande, Fältbiologerna

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242
ordförande i Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.