Rekryteringsmyndigheten

Idag sägs 60 personer upp från Pliktverket

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 12:00 CET

Pliktverket omorganiserar och säger upp 60 personer. Idag, den 30 november, lämnar arbetsgivaren över uppsägningsbeskeden.  

- Det är arbetskamrater som jag har lärt känna och uppskatta under min tid här på Pliktverket. Jag värdesätter deras kompetens mycket högt, säger Birgitta Ågren, Pliktverkets generaldirektör. Jag skulle verkligen önska att vi kunnat undvika alla uppsägningar idag, men så blev det inte.

Den 28 september i år beslutade Birgitta Ågren om den nya organisationen. Under de två månader som har gått sedan beslutet fattades har arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna förhandlat om den slutgiltiga organisationen och bemanningen.

- Förhandlingarna har varit tuffa men konstruktiva, säger Jesper Nyberg, representant för en av arbetstagarorganisationerna. Båda parter har hela tiden haft de anställdas bästa för ögonen vilket är en förutsättning för en bra förhandling. Vi är inte överens på alla punkter, men det här är en lösning som båda parter kan acceptera, säger Jesper Nyberg.

De som blir uppsagda omfattas av trygghetsavtalet. Det innebär att de som idag får sina uppsägningsbesked får stöd av Trygghetsstiftelsen med att hitta en individuell lösning.

I Stockholm minskas personalstyrkan med 19 personer, i Göteborg med 18 personer, i Karlstad med 12 personer och i Kristianstad med 11 personer.

Från och med den 1 december är 49 personer anställda i Karlstad, 20 i Stockholm, 19 i Göteborg och 20 i Kristianstad.

Myndighetsledningen, en administrativ avdelning samt en avdelning för central produktion finns även fortsättningsvis i Karlstad. På avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Kristianstad genomförs olika typer av urvalstester på uppdrag av våra kunder.

Bakgrund
Den 1 juli i år ersattes värnpliktsutbildningen av en frivillig militär grundutbildning och mönstringen upphörde. Det här innebar en stor förändring för Pliktverket och vår verksamhet.

Vid årsskiftet byter Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Idag är verksamhet till största del finansierad av anslag, efter årsskiftet ska verksamheten istället till stor del finansieras av intäkter.

Mer information
Sofie Engström, informatör
054-14 66 44, 070-601 88 83

Pliktverket är en civil myndighet direkt under försvarsdepartementet. Pliktverkets uppgift är att samla in beredskapsunderlag från totalförsvarspliktiga, ansvara för central personalredovisning av totalförsvarets personal och föra register över krigsplacerade. Pliktverket genomför också urvalstester för Försvarsmakten och stödjer andra myndigheter och organisationer i rekryteringsprocessen.