Saco

Idag sänker akademikernas a-kassa avgiften

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:22 CEST

Idag den 1 juli sänker AEA, akademikernas a-kassa, avgiften för arbetslöshetsförsäkringen från 140 till 90 kronor i månaden. Därmed är AEA den a-kassa som har lägst medlemsavgift.
- Den som inte är medlem i en a-kassa gör rätt i att gå med nu, när arbetslösheten verkar stiga och det går fortare än vanligt att få rätt till ersättning, säger Sacos ordförande Anna Ekström som också är ordförande i AEA.


I maj i år beslutade riksdagen att sänka den avgift a-kassan måste leverera in till staten för varje sysselsatt medlem med 50 kronor. AEA:s styrelse har därför beslutat att sänka medlemsavgiften till 90 kronor per den 1 juli.

- Vi kan låta hela sänkningen komma medlemmarna till godo tack vare en relativt låg arbetslöshet bland våra medlemmar, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare för AEA. Vi har också haft en bra medlemstillströmning under året.

För att det ska bli lättare att klara kravet på 12 månaders medlemskap, som är förutsättningen för inkomstrelaterad a-kassa, införs nu en tillfällig regel om att varje medlemsmånad under 2009 ska räknas som om man varit medlem i två månader.

Andra förändringar i a-kassan som träder i kraft den 1 juli:
• Även sjuk- och föräldrapenning får tas med i underlaget när a-kassan räknar ut arbetslöshetsersättning.
• Kravet på att man måste ha arbetat en viss tid för att kunna bli medlem i a-kassan försvinner.

Kontaktpersoner:
Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare AEA
Telefon: 08-412 33 20
Mobil: 070-615 72 82
E-post: katarina.bengtson.ekstrom@aea.se

Annika Stenberg, informationsansvarig AEA
Telefon: 08-412 33 63
Mobil: 070-396 33 63
E-post: annika.stenberg@aea.se
Bilder: http://www.aea.se/bilder.aspx

Mer information om AEA: www.aea.se