DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Idag samlar DO bostadsmarkandens aktörer till möte

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:47 CET

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) håller i dag ett första möte med en referensgrupp där aktörer på bostadsmarknaden såsom beslutsfattare, myndigheter, forskare, politiskt ansvariga och representanter för branschorganisationer och det civila samhället ingår. Referensgruppen är en plattform för utveckling och spridning av kunskap om segregation och diskriminering på bostadsmarknaden.

Referensgruppen är en viktig del i det särskilda arbete för lika rättigheter och möjligheter på bostadsmarknaden oavsett etnisk tillhörighet som DO bedriver under hösten 2006 och hela 2007.

-Anmälningar till DO från enskilda och erfarenheter hos olika etniska grupper visar på att diskrimineringen på bostadsmarknaden är omfattande. Aktuell svensk forskning kring segregation och diskriminering pekar också i den riktningen. Säger DO Katri Linna.

Syftet med DO:s satsning är att kartlägga och synliggöra den diskriminering på struktur- och individnivå som finns på bostadsmarknaden, att öka kunskapen om individers rättigheter och möjligheter till upprättelse, och att bidra till ett arbete bland och emellan olika aktörer på bostadsmarknaden för att förebygga och motverka diskriminering.

DO:s arbete kommer att innefatta ett flertal aktiviteter riktade till aktörerna på bostadsmarknaden. Arbetet kommer att bedrivas med fokus på städerna Malmö, Göteborg och Sundsvall men, också mot centrala organisationer och myndigheter.

Som en aktivitet i arbetet anordnade DO i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne i förra veckan ett öppet möte i Malmö för att få del av människors erfarenheter av diskriminering på bostadsmarknaden. Ett stort antal lokala organisationer deltog och framhöll olika former av diskriminerande hinder.

-Många upplever sig hänvisade till vissa bostadsområden och till boende i hyresrätt och att de har små möjligheter att välja var och hur de bor. Människor gav uttryck för en ilska inför den tydliga segregationen i boendet och att de vill bidra till en förändring. Säger John Stauffer, ansvarig för DO:s särskilda arbete.

Frågor från denna typ av möten på de tre orterna kommer att diskuteras i referensgruppen. DO kommer också att genomföra utbildningar i mänskliga rättigheter med inriktning på boende för att stärka gruppers möjligheter att påverka sin livssituation.

Sonya Aho
Pressekreterare

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Besöksadress:Drottninggatan 89
Postadress: Box 3045, 103 64 Stockholm
Telefon: direkt 08-508 88 734
Mob. 070-995 87 34
Mob. pressmobil. 070-546 78 21
Växel: 08-508 88 700
Fax: 08-508 88 750
Besök oss på www.do.se