Svenskt Marintekniskt Forum

Idébåten All Aboard visas på Båtmässan i Göteborg!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 15:28 CET


IDÉBÅTEN ALL ABOARD VISAS PÅ BÅTMÄSSAN I GÖTEBORG

Genus, innovation och branschöverskridande samarbete

Målet med båtkonceptet All Aboard är
att via användardriven innovation inkludera kvinnors önskemål i en fritidsbåt -
utan att exkludera mäns. Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad
konkurrenskraft för svensk båtindustri.

 - När vi tagit fram idébåten har vi utgått från tre områden, båten skall vara social, smart och
säker, säger Kerstin Hindrum, tidigare projektkoordinator på Svenskt
Marintekniskt Forum - en bransch-organisation som arbetar för att utveckla den
maritima industrin i Sverige. Målet med All Aboard är att behålla och gärna öka
antalet kvinnor på sjön. På så sätt breddas kundunderlaget för fritids­båtar
och därmed marknaden för branschen. Utgångspunkten för All Aboard var en
omfattande enkätundersökning om vad kvinnor ville ändra på i en fritidsbåt.
Problemområdena var bland annat att det var svårt att komma i och ur båten, att
det är svårt att segla eller köra när man är kortväxt, att många moment är
tunga och att interiören var dåligt anpassad till sällskapsliv ombord. I båtkon­ceptet
All Aboard presenteras ett trettiotal lösningar på vardagsproblem.

Flera av branschens stora aktörer

Totalt deltog 22 aktörer i projektet, där bland annat Nimbus Boats, Ryds Båtindustri, Båtsystem, Seldén Mast, Volvo Penta och CPAC Systems representerade båtbranschen. För att få nya perspektiv deltog även företag från andra branscher. Design- och konstruktions­företaget Dacat kom med nya infallsvinklar och innovativa designlösningar för exteriören.

– Vi är extra stolta över de smarta livräddningsfunktionerna som gör det betydligt lättare
att få upp en person som ramlat överbord. En annan favoritlösning är den
inbyggda landgången som gör det lättare att komma i och ur båten, säger Kenneth
Magnusson, VD på Dacat.

White Arkitekter bidrog med sina erfarenheter inom arkitektur, och är upphov till
interiöridéerna i båten. – Vi har gjort ett väl tilltaget kök med köksö att
samlas kring så man kan laga mat tillsam­mans, säger Inger Backman
inredningsarkitekt och partner på White Arkitekter. Var sak har sin givna plats
i kökets förvaring, som delvis går att ta med sig i land för picknick eller
vinterförvaring.

Sjöräddningssällskapet var till stor hjälp med information och upplevelser som bidrog till utformnin­gen
av säkerheten ombord. Hela båtkonceptet byggdes av Space Production i Göteborg.
De största finansiärerna är Vinnova, Tillväxtverket och Västra
Götalandsregionen.

All Aboard har projektletts av Camilla Tonnqvist Palmertz och Tatiana Butovitsch Temm från affärs-utvecklingsföretaget Ampersand. De har sina rötter i Volvo Personvagnars konceptbil YCC, den så
kallade tjejbilen, och har använt samma metodik för att få fram idéer som
matchar kundernas krav.

– Vi visar massor av idéer i All Aboard, och till de flesta problem har vi två eller flera lösningsförslag.
Vi har valt att visa förslagen väldigt konceptuellt, eftersom den slutgiltiga
utformningen är upp till varje företag, vare sig det gäller segel- eller
motorbåtar, säger Camilla Tonnqvist Palmertz.

Välkommen på visning!

plats Båtmässan i Göteborg

monter A01:42

 

Tio problemlösningar

Hoppa iland/kliva ombord  Det kan vara svårt att komma i och ur båten, både vid brygga och i  naturhamn.

Dålig sikt och körställning Segel och sprayhood kan göra det svårt att se vart man kör. Obekväm körställning i motorbåt.

Trångt i sittbrunnen Båtlivet blir allt mer socialt och kraven ökar på att sittbrunnen ska fungera både som sällskapsrum och förarplats.

Man överbord Hur får jag upp någon som fallit överbord?

Vinsch för en hand Vinschar med fel utväxling eller enhandsgrepp gör det onödigt tungt och svårt.

Tungt ankare/batteri Måste man vara stor och stark för att vara på sjön?

Svårbegriplig motormanual Hur felsöker man om motorn lägger av?

Kök, stuvutrymme, takhöjd Trångt och opraktiskt kök med dålig genomtänkt förvaring.

Placering av toan Den som måste gå på toaletten under gång inser snabbt att man hinner blir väldigt sjösjuk på väg till en toalett i fören.

Fuktiga och råa textilier Är det dessutom kallt så känns fuktigheten ännu värre.

 

Tio favoritlösningar

Inbyggd landgång Stadigt och smidigt att gå av och på.

Köksö Gör matlagningen social, precis som hemma.

Spa Infravärmen i bastuaggregatet kan också värma båten och torka sjöblöta kläder.

Expanderbart akterdäck Bakre delen kan flyttas ut och ger en större social yta.

Cabriolet-tak Cabba ned när vädret tillåter och laga mat under bar himmel.

Räddningslösningar Smarta inbyggda system för att rädda folk som fallit överbord.

Förpikstrappan Gå enkelt genom förpiksluckan i stället för att vingla på skarndäck.

Inbyggda fendrar Fäll ut dem enkelt innan du lägger till, fäll in igen för tjusig båt.

Packa-hemma-förvaring Packa skafferiet och necessären hemma.

Sail-by-wire Elektronisk rorkult för segling som lätt blir joystick för enkel tilläggning.


För mer information:

Jacqueline Widström, Svenskt Marintekniskt Forum, 0706-619931, jacqueline.widstrom@smtf.se

Tatiana Butovitsch Temm, Ampersand, 0735-421151, tatiana@ampersand.info

 

 


Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Vi arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima industrin.