Cultura Aktivitet & Inspiration

Idébank + Spotify = Kulturarkivet

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2015 10:49 CET

På Kvalitetsmässan i Göteborg 3-5 november 2015 - lanseras Kulturarkivet. Kulturarkivet är ett helt NYTT vårdverktyg som utvecklar och förbättrar kvalitéten i vårdens vardag.

Materialet är en idébank med färdiga aktivitetskoncept som bygger påreminiscens och musik i vården – kopplat till Culturas musiklistor på Spotify.

Kulturarkivet är en handledning i det sociala innehållet - hur personalkan erbjuda socialt och kulturellt innehåll - i linje med den nationellavärdegrundens intentioner – ett värdigt liv samt en aktiv och meningsfulltillvaro i gemenskap med andra.

Kulturarkivet är enkelt och flexibelt. Utan krav på förkunskaper eller stora personalresurser kan personalen snabbt ordna varierande och roliga aktiviteter.

Kulturarkivet har i dagsläget 15 olika aktivitetskoncept, uppbyggda efter olika teman - årstider, högtider, traditioner, kända personer m.m. Innehållet är en blandning med historiska händelser, dikter, skrock, humor, sångtexter, citat, frågesporter, ”visste ni att” samt tips på samtalsämnen och nya aktiviteter i vardagen.

- Med utgångspunkt från 30 års arbete i vården har jag utvecklat och arbetat fram materialet till Kulturarkivet. Jag brinner för att personal i vården ska se möjligheter och vinningen av att sociala aktiviteter kommunicerar med det friska i oss och därför bör ses som ett hälsofrämjande redskap –lika viktigt som all annan omvårdnad, säger Ankie Lidberg, som driver det nystartade företaget Cultura Aktivitet & Inspiration.

För mer information, kontakta Ankie Lidberg:

070- 683 19 67info@cultura-aktivitet.se

Bra vård och omsorg - är att Vilja och att ha Verktyg!