Famna

Idéburen vård hindras att växa

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 13:45 CET

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer. Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport.

– Nu krävs politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

Vinster i välfärden är en het politisk fråga som ser ut att få uppmärksamhet i kommande valrörelse. Såväl mellan som inom de större partierna är debatterna intensiva. Samtidigt kritiseras både vårdens och omsorgens kvalitet på många håll. Sektorn för idéburen vård och social omsorg, som allmänheten välkomnar, kan vara en betydande del av lösningen – om den bara får utrymme att utvecklas.

Famnas 47 medlemmar, som i huvudsak består av ideella föreningar och stiftelser, omsatte under förra året 4 366 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,2 procent, att jämföra med 6,2 procent året innan. – Våra organisationers vilja att växa är hög, men hindren är för många. Möjligheten till finansiering är inte alls densamma som för vinstdrivande bolag, menar Pettersson med stöd av den tillväxtrapport som Famna nu presenterar. Organisationerna har 5 840 heltidsanställda vilket är samma antal som året före.

– Vi fastanställer till mycket högre grad än annan vård. Det gör skillnad på vårdkvalitén. Ägarformen har en stor betydelse för vårdens kvalitet, menar Pettersson. Den idéburna sektorn står idag för omkring två procent av landets totala vård och omsorg, men siffran är diffus eftersom den redovisas i kategorin privata aktörer, alltså tillsammans med vinstdrivande företag.

– Idéburna aktörer borde redovisas separat. Då skulle alla se de faktiska resultaten mycket bättre, säger Kerstin Eriksson som är näringspolitiskt ansvarig på Famna.

Det finns flera tillväxthinder. Upphandlingarnas processer är inte anpassade till den här typen av verksamhet och i den aktuella tillväxtrapporten uppger 39 procent av Famnas medlemmar att finansieringsfrågan sätter stopp. Finansieringsinstituten anses inte ha kunskap om hur man stöttar idéburen verksamhet, till skillnad från exempelvis aktiebolag. Fonder att låna ur, privata eller statliga, saknas. Möjligheterna att få säkerhet till lån är också bristfälliga. Internationellt finns det lösningar för icke vinstdrivande, och därmed återinvesterande, företag. Sverige har inte kommit dit.

– Idéburna aktörer är framtiden. Det gäller även i vårt land, menar Pettersson. Samtidigt slår regeringens pågående ägarprövningsutredning fast att seriositet, långsiktighet, kompetens, goda resultat och varsamhet med offentliga medel är viktiga inom vård och omsorg. – Allt det här hittar vi i vår organisation och vi skulle kunna göra mycket, mycket mer. Men då krävs finansieringslösningar som är anpassade till verksamheten. Det krävs politisk vilja och beslut för att ta de här stegen, menar Famnas generalsekreterare.

Famnas Tillväxtrapport har nu sammanställts för femte året i rad. För frågor om rapporten, kontakta Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna, telefon 073-654 14 50.

Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.