Famna

Idéburen vård och omsorg fortsätter att växa visar ny rapport

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 11:35 CEST

Famna presenterar idag sin Tillväxtrapport, som är en del av Famnas strävanden att öka både kunskap och öppenhet om de organisationer och företag som verkar inom idéburen vård och social omsorg. 2012 års Tillväxtrapport tar upp fler områden än tidigare rapporter och är tänkt att ge större klarhet i idéburna organisationers situation och förutsättningar. 

Famnas Tillväxtrapporter visar att medlemsorganisationerna växer stabilt över tid och har höga tillväxtambitioner men att andelen idéburen vård och social omsorg behöver växa mer för att få till stånd en bättre balans inom produktionen av välfärdstjänster i Sverige

– I debatten om välfärdens aktörer hörs också dem som menar att de idéburna organisationerna saknar kraft och vilja att växa och utvecklas. Men Famnas Tillväxtrapport visar på motsatsen. Idéburna organisationer har både förmåga och vilja att arbeta med de växande välfärdsbehoven, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

– Men vi behöver en näringspolitik som också omfattar idéburet företagande. Politiken har stora möjligheter att riva hinder och skapa goda förutsättningar för idéburna välfärdsverksamheter, fortsätter Lars Pettersson.

Rapporten har sammanställts av Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna. Kontakta Kerstin Eriksson på tfn 08-546 949 32 eller e-post: kerstin.eriksson@famna.org

Famna är Riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver återinvesterar sitt överskott i verksamheten..