Region Blekinge

Ideell förening bildas inför sammanslagning av regioner

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:13 CEST

Blekinge går med i den ideell förening som bildas för att fortsätta processen mot en sammanslagning av Region Blekinge med Region Skåne, Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och landstingen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Region Blekinges styrelse beslutade under onsdagens sammanträde att fortsätta arbetet för en sammanslagning av regionerna i Sydsverige. Styrelsen anslår 250 000 kronor i bildandet av en ideell förening som ska driva processen framåt. Övriga medlemmar (Region Skåne, Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och landstingen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län) bidrar med samma summa. Föreningens styrelse kommer att bestå av tre representanter från varje organisation samt representanter från alla politiska partier för att få en bred parlamentarisk förankring.

Ordföranden i respektive organisation bildar ett arbetsutskott som har till uppgift att se till att ta fram förslag till vision, mål, organisation och budget för föreningen som därefter ska beslutas i styrelsen.

– Det är ytterst viktigt att vi har en bred politisk förankring, i Blekinge och i andra regioner, när vi går vidare i arbetet med att skapa en gemensam region för södra Sverige, säger Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge. Blekinge har mycket att vinna på att vara en del i en större region, främst när det gäller kollektivtrafik, satsningar på infrastruktur och sjukvård.

Medlemsavgifter för 2013
Styrelsen beslutade också att medlemsavgiften för 2013 ska vara 0,3 promille av taxeringsutfallet för kommunerna år 2011. Taxeringen fastställs i slutet av året. Landstinget Blekinge lägger i medlemsavgift samma summa som samtliga kommuner tillsammans betalar. Prognosen visar på följande ungefärliga utfall:

Sölvesborgs kommun                                  882 577
Olofströms kommun                                     635 383
Karlshamns kommun                                1 572 610
Ronneby kommun                                      1 362 318
Karlskrona kommun                                  3 224 341
Kommunerna totalt:                      7 617 231

Landstinget Blekinge                                  7 617 231
Medlemsavgifter totalt:                  5 234 462

Bilaga: stadgar för Sydsvensk regionbildning ideell förening.

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge, tfn 0709 – 31 30 09.                                     

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se.

Om Region Blekinge
Region Blekinges främsta uppdrag är att göra Blekinge till en ännu bättre region att leva och verka i. Vi har det samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge och företräder medborgarna i viktiga frågor som rör tillväxt och utveckling i länet.