Socialdepartementet

Ideella organisationer stärks i offentlig hälso- och sjukvård - Inger Schörling utredare

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 15:12 CEST

Regeringen har utsett Inger Schörling till ordförande för utredningen "Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälso- och sjukvården och äldreomsorgen".

- Jag vill gärna ha fler alternativ inom sjukvård och äldreomsorg, men det ska inte bara vara koncerner eller vinstdrivande företag, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson efter regeringsbeslut om att tillsätta en delegation som ska utreda villkoren för ideella organisationer inom offentlig hälso- och sjukvård.

- Vi har väldigt god erfarenhet av Röda Korset och andra idéburna organisationer, men jag vill också se mer av personalkooperativ och liknande.

- Utredningen ska också se över om äldreomsorgen kan använda entreprenörer på något annat sätt än genom upphandling under LOU. Barnomsorg upphandlas ju inte så, och där ser vi inte heller så många koncerner, utan i stället föräldrakooperativ eller idéburna verksamheter.

Delegationen ska bl.a. se över vilka initiativ som kan behövas för att förbättra förutsättningarna när det gäller ideella aktörers etablering av verksamhet, kartlägga omfattningen deras verksamhet och analysera LOU:s effekter inom äldreomsorgen m.m.

Utredningen ska lämna delbetänkande senast 1 april 2007 och slutbetänkande senast 1 mars 2008. Inger Schörling har bl.a. varit riksdagsledamot och europaparlamentariker. Inger Schörling nås via Ingemar Olsson eller via tel. 070 - 584 43 48.
Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare hos Ylva Johansson
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se