Volontärbyrån

Ideellt engagemang populärt i jul

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 06:48 CET

Julen står för dörren och släkt och vänner samlas för att fira tillsammans. Dock är det många som av olika anledningar står utanför gemenskapen, vare sig det är frivilligt eller ofrivilligt. Samtidigt ser Volontärbyrån att intresset för ideellt engagemang ökar under julhelgen.

Volontärbyråns statistik visar att ideella uppdrag som förmedlas under julen hamnar högt på topplistan över de totalt antal förmedlade uppdragen under året.

– Vi märker att intresset för att engagera sig ideellt är extra stort kring julhelgen och vi hoppas att många som engagerat sig under julen fortsätter att engagera sig även efter julhelgen, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

180 volontärer engagerar sig i Jul i Gemenskap Volontärbyrån organiserar tillsammans med elva andra ideella organisationer julfirandet "Jul i Gemenskap" som syftar till att skapa en samlingsplats där gästerna bjuds på julmat och underhållning under och framförallt gemenskap under julafton, juldagen och annandagen.

– Många volontärer som vill engagera sig, exempelvis i Jul i Gemenskap, söker sitt allra första volontäruppdrag via oss. Vi tror på att man mår bra av att engagera sig och är därför glada att de via oss tagit ett första steg in i föreningslivet, säger Maria Alsander. 

Medmänskligheten är viktigt
Volontärbyråns statistik visar att 78 % av volontärerna anser att ideellt arbete skapar ett samhälle med människor som bryr sig om varandra. 75 % av volontärerna anser att den starkaste drivkraften för dem är att göra nytta för andra.

Kontakt
Vanja Höglund, vanja.hoglund@volontarbyran.org, 070- 33 77 897

Se aktuella juluppdrag >>

mer statisitk >> 

Se pressrummet för fler bilder.

För kontakt med Jul i Gemenskap:
Magnus Helmner, projektledare, magnus.helmner@gmail.com 0762 -572 519
Journalister och media får gärna besöka "Jul i Gemenskap" under juldagarna, julafton m.m. framförallt under förberedelserna innan julmiddagen.

Arrangörer Jul i Gemenskap 2012
Ny Gemenskap, Frälsningsarmén, Immanuelskyrkan, Volontärbyrån, Svenska Kyrkan (St Matteus, St Johannes o Adolf Fredriks församlingar), Filadelfia, Stockholms Stadsmission, Korskyrkan, Sociala Missionen, Hela Människan

Vad är en volontär?
Att vara volontär innebär att du frivilligt engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi alltså även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivilligarbetare, aktiv medlem och förtroendevald.

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Sedan starten 2002 har över 35 000 volontärkontakter förmedlats till drygt 1 600 ideella organisationer över hela Sverige. Utöver volontärförmedling erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.
Volontärbyrån är en del av Forum.