Svenska Uppfinnareföreningen

Idéer som underlättar livet blir verklighet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2013 15:49 CEST

Många uppfinnare och småföretagare har bra idéer om produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättningar och äldre. Inte sällan stöter de dock på svårigheter under utvecklingsfasen och när de ska nå ut med sina produkter på marknaden. Därför stannar flera goda idéer på idéstadiet.

Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Uppfinnareföreningen har inlett ett samarbete för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för uppfinnare och små företag att utveckla produkter och tjänster som kan underlätta livet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Medel från Jimmy Dahlstens fond 

Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Uppfinnareföreningen har sökt och beviljats  medel från Jimmy Dahlstens fond för att starta ett nätverk för entreprenörer, uppfinnare och små företag som har idéer om produkter och tjänster som kan  underlätta för personer med funktionsnedsättning och äldre.

I det gemensamma nätverket ska medlemmarna knyta kontakter och dela  erfarenheter med andra i samma bransch. Genom föreläsningar och utbildningar ska  kompetensen öka liksom deltagarnas möjligheter att lyckas med sina produkter.  Det övergripande målet med nätverket är att bidra till att personer med  funktionsnedsättning och äldre får tillgång till fler innovativa produkter och  tjänster som kan underlätta livet och ge större möjligheter till aktivitet och  delaktighet i samhället.

Svenska Uppfinnareföreningen är en riksorganisation och nätverk för  etablerade och framtidens uppfinnare, innovatörer och företag. Syftet är att  främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten. Flera av  företagen i nätverket saknar dock kunskap om hjälpmedelsmarknaden och ibland  även om funktionsnedsättningar och dess konskevenser.

Första aktiviteten sker under hösten 2013.

För mer information om aktiviteter och deltagande i nätverket så meddelar du intresse till  malin.mohr@uppfinnare.se

 

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation.