IDENTIC AB

IDENTIC utför funktionalitetskontroller för Dalatrafik

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:06 CEST

IDENTIC har fått Dalatrafiks förtroende att genomföra statusbesiktning och funktionskontroll av befintlig infrastruktur och depålösningar för tankning och kringliggande funktioner på 10 bussdepåer i Dalarna.

” – En av förutsättningarna för en väl fungerande kollektivtrafik är drift-, kvalitets- och miljösäkra bussdepåer. Dalatrafik satsar nu proaktivt på en professionell bedömning av nuvarande status, föreliggande underhållsbehov och framtida uppdateringbehov som ett viktigt led för att säkerställa detta över tid”, säger Bengt Hamelius, Fastighetschef på Dalatrafik.

” – IDENTIC har förmånen att samarbeta med Dalatrafik sedan lång tid tillbaka och vi är stolta att ha fått förtroendet att genomföra detta viktiga arbete. Erfarenheten visar tydligt att ett kontinuerligt och förebyggande arbete med funktionskontroller, förebyggande service och väl planerade uppdateringar/uppgraderingar är en utmärkt och kostnadseffektiv metod för att över tid säkerställa drift-, kvalitets- och miljösäkra depåer”, säger Andreas Westberg, Försäljnings- och marknads-direktör på IDENTIC.

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder med att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sina depåverksamheter.

Därför erbjuder IDENTIC nu tjänsten KLAR FÖR TRAFIK – Funktionskontroll, vilken innebär att:
- IDENTIC gör en statusbesiktning och funktionskontroll av befintlig infrastruktur
- IDENTIC upprättar ett förslag på hur daglig tillsyn och skötsel av utrustningen och systemen kan/bör skötas av depåpersonalen
- IDENTIC föreslår även hur förebyggande service liksom uppdateringar/uppgraderingar av utrustningen och systemen kan/bör ske

Du får således snabbt och till låg kostnad en professionell bedömning av nuvarande status, föreliggande underhållsbehov och framtida uppdateringsbehov i Dina depåer.

Kort sagt – ett samarbete med IDENTIC ger möjlighet att få ut största möjliga affärsnytta ur depåer och fordon.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Andreas Westberg
Försäljnings- och marknadsdirektör
Telefon: +46 708 215 927
E-post: andreas.westberg@identic.se

 

IDENTIC AB är ett ledande företag med egenutvecklade produkter,
system och tjänster för daglig service och depånära ledning av stora
fordonsflottor. Med över 50 000 fordon och fler än 300 depåer för bussar i
kollektivtrafik utrustade med företagets produkter och system, är IDENTIC en
marknadsledande aktör på en global marknad under stark tillväxt. www.identic.se

IDENTIC is a leading company with development
of its own products, systems and services for daily service and depot
management of large vehicle fleets. With over 50 000 vehicles and more than 300 depots for buses in public transport equipped with the company's products and systems IDENTIC is the
market leader in a global market with strong growth. www.identic.se