IDENTIC AB

IDENTIC utser NPS till ny distributör i Danmark

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 11:12 CET

IDENTIC, den ledande leverantören av tanknings- och depåsystem för operatörer av fordonsflottor inom kollektivtrafiksektorn, har utsett NPS till sin distributör i Danmark och på Island. Enligt avtalet kommer NPS att ansvara för försäljningen av IDENTIC-produkter i dessa länder, och erbjuda installations- och servicetjänster till slutanvändarna. NPS, som är baserade i Odense, är en ledande leverantör av system för drivmedelsstationer riktade mot både personbilar och tunga fordon, och är rikstäckande via sitt team av högkvalificerade ingenjörer.

Med sin expertis inom kompletta lösningar för depåbaserade fordonsflottor har IDENTIC blivit internationellt erkända tack vare utveckling och design av pålitliga och modulära lösningar. Företagets produkter riktar sig mot operatörer av fordonsflottor, t.ex. bussoperatörer inom kollektivtrafiksektorn, där effektiv styrning av verksamheten inom depån är avgörande för företagets framgång.

NPS kommer att bidra till att IDENTICs Intelligent Depot System (IDS) blir tillgängligt för nya kunder såväl som existerande IDENTIC-kunder i Skandinavien som bedriver verksamhet i Danmark. NPS erfarenhet av att leverera nyckelfärdiga projekt som inkluderar både bränslesystem och avancerade mjukvarulösningar, gör dem till en ideal representant för IDENTICs produkter och lösningar.

NPS VD Lars Clausen kommenterar utnämningen: ”Vi ser goda förutsättningar för ett bra samarbete mellan IDENTIC och NPS eftersom våra produkter och lösningar kompletterar varandra mycket bra. Detta ger oss ett väldigt starkt erbjudande för marknadssegmenten inom fordonsflottor, bussar och kollektivtrafik”.

IDENTICs VD Richard Holt tillägger: “Utnämnandet av NPS utgör ett viktigt steg i expansionen av vår täckning i Skandinavien. NPS har ett gott renommé och arbetar väldigt nära sina kunder för att försäkra sig om att rätt system väljs och implementeras för den aktuella applikationen, vilket säkerställer att slutanvändarens behov uppfylls. IDENTIC arbetar nu tillsammans med NPS för att stödja deras aktiviteter i Danmark”.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Holt - IDENTIC AB
Telefon: +46 709 656 006
E-post: richard.holt@identic.se

Lars Clausen – NPS A/S
Telefon: +45 6612 6412
E-post: lc@nps.dk

IDENTIC AB är ett ledande företag med egenutvecklade produkter,
system och tjänster för daglig service och depånära ledning av stora
fordonsflottor. Med över 50 000 fordon och fler än 300 depåer för bussar i
kollektivtrafik utrustade med företagets produkter och system, är IDENTIC en
marknadsledande aktör på en global marknad under stark tillväxt www.identic.se

IDENTIC is a leading company with development
of its own products, systems and services for daily service and depot
management of large vehicle fleets. With over 50 000 vehicles and more than 300 depots for buses in public transport equipped with the company's products and systems IDENTIC is the
market leader in a global market with strong growth www.identic.se