Ideon Agro Food

Ideon Agro Food delar ut innovationsstipendium till "återfalls"-entreprenör

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 08:00 CEST

Ideon Agro Foods innovationsstipendium överlämnades till Marc Ljungstöm på restaurang Finn Inn i Lund på måndagsförmiddagen den 20 april.

Vid ett festligt Innovationsseminarium med inbjudna representanter från Skånes livsmedelsföretag, universitet och offentliga aktörer i det numera så välkända, innovationsklustret, överräcktes prissumman på 20000 kronor. Arrangemanget och stipendiet möjliggjordes med finansiellt bidrag från Sparbanken Finn.

"Ett gränsöverskridande tekniskt geni och en sann entreprenör. Marc Ljungström står bakom många tekniska och livsmedelstekniska lösningar och är en entreprenör med många företagsetableringar. Marc hjälper många att hitta nya vägar, ser problem men ser även lösningen."

Så lyder motivationen till Ideon Agro Foods Innovationsstipendium. Ideon Agro Foods VD Ann-Marie Camper och styrelseordförande Jörgen Sallenhag överräckte stipendiet till Marc Ljungström.

Marc Ljungström har genom åren varit involverad i många olika företag och branscher. Marc Ljungström är mest känd i "Livsmedels Sverige" för uppbyggnaden av Trensums Musteri från ett litet familjeföretag till en viktig aktör i dagens livsmedelsproduktion. Men det är som universalgeni på tekniska lösningar för livsmedelsindustrin som han gjort sig ett internationellt namn. F.n. är basen för hans verksamhet Maseco AB i Karlshamn, ett företag som projekterar och bygger processanläggningar för flytande och viskösa produkter inom livsmedelsindustrin. Marc Ljungström är även delägare i fastighetsbolaget Castellet Bruk AB. Detta bolag har nyligen satsat på att bygga en försöksanläggning i industriell skala för livsmedel i f.d. Carlshamns mejeris lokaler. Denna anläggning skall kunna driva projekt med industrinära behov och önskemål vilket kan påskynda utvecklingen av nya livsmedel i Sverige. Satsningen har nylig beviljats EU-finansiellt stöd med Karlshamns kommun som projektägare och Ideon Agro Food som utvecklingsresurs. Detta projekt passar väl in i regeringens vision från 2008 om att Sverige ska bli Europas nya matland.

På programmet för innovationsseminariet fanns även Fredrik Innings, CTM, TetraPak, som framförde idéer om framtida process- och förpackningslösningar.

Ideon Agro Foods innovationsstipendium är på 20 000 kronor och delas ut till den som gjort betydelsefulla insatser som bidrar till ett framtidsinriktat livsmedelskluster i Sydsverige. Insatserna ska vara av karaktären att de bidrar till: - Att stärka basen för forskning och utveckling som leder till innovationer - Att stimulera till entreprenöriella satsningar - Att stimulera och vara förebild för andra att våga utveckla innovationer.