Ideon Science Park

Ideon Open bjuder medelstora företag till öppen innovation

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 10:15 CEST

Ideon Open är en öppen och neutral plats där etablerade företag utvecklar sin innovationskraft i samverkan med andra företag, den senaste forskningen och drivna entreprenörer. Efter att ha testkört några pilotprojekt under sommaren öppnar nu Ideon Open upp sina dörrar för näringslivet och erbjuder de komponenter som behövs för framgångsrik öppen innovation.

Idén bakom Ideon har under lång tid handlat om öppen innovation, även om begreppet som sådant började användas först sedan några år tillbaka. Det som saknats har dock varit en medveten struktur för hur öppen innovation kan bedrivas, och en sådan struktur med infrastruktur, erfarenheter, nätverk och metoder har under våren och sommaren byggts upp i Ideon Open. Nu står Ideon Open redo att ta emot de etablerade aktörer från näringslivet som knackar på dörren och vill vara med.

Helena Tillborg på Teknopol är projektledare för Ideon Open. Hon har sedan i våras arbetat med att paketera begreppet Open Innovation – eller öppen innovation – till ett tydligt erbjudande som riktar sig till medelstora svenska företag med en vilja att satsa på innovation för framtida konkurrenskraft. Resultatet är Ideon Open.

”Ideon Open utgår från att det finns ett behov i ett eller flera etablerade bolag; en utmaning de står inför och som bara kan lösas genom ett nytt sätt att tänka, genom innovation. Istället för att stå ensamma i stormen kommer de till Ideon Open. Det finns ingen standard för ’öppen innovation’, så därför använder vi erfarenheter som finns bland människorna på Ideon och i regionen för att hitta rätt form i det enskilda fallet. Vi ska se till att företagen får tillgång till partners, samfinansiering, kontakter, den senaste relevanta forskningen – och inte minst drivna entreprenörer med både idéer och en vilja att genomföra dem. Det är så vi ser på öppen innovation”, förklarar hon.

På Ideon finns redan i dag flera bra exempel på öppen innovation, som alla utgått från ett faktiskt behov i näringslivet men som utvecklats på lite olika vis. Mobile Heights Business Center är ett sådant exempel som startade på Ideon och som kopplar ihop entreprenörer, industri och idéer inom telekom. Formatet kan lösa utmaningar inom vilken bransch som helst, till exempel life science.

Ett annat bra exempel är fönster- och dörrföretaget Inwido som i våras kom till Ideon och tillsammans med inkubatorn Ideon Innovation genomförde en entreprenörstävling som gick ut på att skapa nya produkter och prototyper inom ramen för Inwidos framtida strategi. Av cirka 20 projekt valde Inwido att fortsätta arbeta med en dryg tredjedel, och i skrivande stund pågår arbete tillsammans med fem-sex projekt som Inwido har för avsikt att satsa ytterligare pengar och resurser på.

”Ideon kommer i framtiden att vara helt synonymt med begreppet öppen innovation. Det är vad flera av bolagen här sysslat med i årtionden, men först genom Ideon Open tar vi ett komplett grepp om hela processen”, säger Hans Möller, vd på Ideon AB.

Helena Tillborg upprepar gärna att Ideon Open inte är en ny organisation, utan ett samlingsgrepp för samverkan mellan befintliga aktörer som redan finns och verkar.

”Det sista det svenska innovationssystemet behöver är ännu en aktör. Ideon Open är istället ett samarbete mellan aktörer som är viktiga för att öppen innovation ska lyckas, och människor med öppen inställning. Medarbetare från Teknopol, Lunds universitet och Ideon utgör idag kärnan för att utveckla verksamheten och se till att företagen hittar rätt stöd”, säger Helena Tillborg.

Bakom Ideon Open står Ideon AB och dess ägare Lunds universitet, Lunds kommun, Ikano Kontor och Wihlborgs. Bland övriga finansiärer hittas även Region Skåne och SISP.

Om Ideon

Ideon är den idealiska platsen för företag som vill växa. En plats där människor förbättrar och förfinar sina egna och andras idéer. En plats där allt är möjligt.

I dag består Ideon av 120.000 kvadratmeter kontorsyta och här verkar drygt 300 företag med cirka 2.500 anställda. Ideon AB ägs av Ikano Fastighets AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Lunds universitet och Lunds kommun.

Som Sveriges första och största plats för öppen innovation har vi 30 års erfarenhet och på Ideon har flera av landets mest framstående innovativa bolag haft sin start.

När kommer du hit?