Lunds universitet

Ideonföretag under tjugo år

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 17:17 CEST

I samband med Ideons 20-årsjubileum presenteras en utvärdering av verksamheten i forskningsbyn. Utvärderingen som har gjorts av docent Lars Bengtsson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, innehåller också en kartläggning av de många olika Ideonföretagen och hur det har gått för dem. Studien har finansierats av Vinnova (Verket för Innovationssystem)

¥ Ideon har sammanlagt haft cirka 500 företag som hyresgäster mellan 1983 och 2003. Av dessa är 200 företag nuvarande hyresgäster - övriga är utflyttade företag. Cirka 350 av företagen är teknik- och forskningsbaserade. Ideonföretagen, såväl nuvarande som utflyttade, sysselsätter cirka 6.000 personer och omsätter årligen 15 miljarder kronor. De nuvarande Ideonföretagen sysselsätter därtill 3.000 personer hos underleverantörerna.

¥ Av de företag som startats vid Ideon har 23 vuxit till en storlek av minst 25 mkr i omsättning eller 25 anställda eller fått in minst 25 mkr i riskkapital. Några av de största är Axis, Framfab, Anoto, BioInvent och Opsis. Därtill kommer Ericssons olika enheter som är eller har varit lokaliserade till Ideon. Den största är SonyEricsson Mobile Communications som fn har cirka 1.200 anställda och omsätter cirka 10 miljarder kr.

¥ Jämförelser med internationella studier kring teknikbaserat företagande indikerar att Ideon möjligen borde ha producerat något större företag till och att den genomsnittliga tillväxten på Ideonföretagen efter tio år är något lägre än förväntat.

¥ Av de utflyttade företagen har cirka 40 procent upphört med sin verksamhet beroende på konkurs eller nedläggning av verksamheten. Det är en något lägre grad av nedläggningsfrekvens än vad som kan förväntas av nystartade företag i övrigt.

¥ Ideonföretagen grundas framförallt av forskare, lärare och studenter från LU, särskilt LTH. Bara 13 procent av grundarna är kvinnor. Det är normalt för teknikbaserat företagande men klart lägre frekvens än för nyföretagande i övrigt. Merparten av företagen har aktiva formella eller informella samarbeten med LU. Ideonföretagen internationaliseras över tiden genom en större andel internationella kunder, leverantörer och utvecklingspartners. De första kunderna är dock oftast från regionen eller Sverige i övrigt.

¥ De flesta Ideonföretagen upplever också Ideons goda image som den största fördelen med Ideon. Den ger framförallt de mindre och nystartade företagen ökad legitimitet i kontakterna med t ex potentiella kunder och riskkapitalister. Den största nackdelen med Ideon är höga hyror och inflexibla hyresavtal.
¥ I utredningen konstateras att utvecklingen av Skånes IT-industri till stor del hänger samman med starten av Ideon och lokaliseringen av Ericssons utvecklingsverksamhet för mobiltelefoner till Ideon. Ericssons verksamhet har sedan fått andra relaterade företag att också växa i Ideon och i regionen som t ex AU-system. Cirka 30 procent av Skånes nuvarande IT-kluster kan härledas till Ideon. Däremot har utvecklingen av bioteknik och medicinföretag skett på en betydligt blygsammare skala och Ideonföretagens andel av det skånska bioteknik-klustret är bara 7 procent.

¥ Det rådgivnings- och stödsystem för nya och mindre företag som finns vid LU och Ideonsfären, dvs organisationer som Teknopol, Nutek, Almi, Stiftelsen Innovationscentrum, Nyföretagarcentrum mfl tycks ha spelat en mindre roll för utvecklingen av företagen på Ideon.

Utredningen konstaterar avslutningsvis att Ideons resultat under de första 20 åren är unikt i ett svenskt och skandinaviskt perspektiv. Dock finns all anledning att förbättra Ideons rådgivnings- och stödsystem. Vidare föreslås åtgärder för att öka nyföretagandet och att underlätta företagens kontakter med riskkapital och potentiella nya ägare.