Realize AB

Idéspelet - nytt brädspel som gör dig kreativ

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 07:59 CET

Realize AB lanserar Idéspelet, en helt ny typ av brädspel som inte bara lockar till många skratt utan också tränar spelarens förmåga att tänka kreativt. I Idéspelet associerar spelaren fritt och kommer på så annorlunda svar som möjligt utifrån ett hundratal frågeställningar. Till sin hjälp har spelaren olika Idékort som leder tankarna i ny riktning och bryter de invanda tankemönstren, resultatet är nya kreativa svar på frågorna.

Realize AB har använt sin 10 åriga erfarenhet som konsulter inom affärskreativitet för att utveckla Idéspelet och tar nu steget in på konsumentmarknaden.

– Detta är ett helt nytt segment för oss, säger Erik Valvring, Utvecklingschef för Realize AB. Vi anser att alla i grunden är kreativa, och Idéspelet släpper fram idérikedomen på ett lekfullt sätt. Att kreativitet ligger i tiden bekräftas av att 600 spel redan är uppbokade av företag som ger spelet till anställda och kunder som en gåva i kreativitetens tecken. Många kunder har valt att komplettera med egna frågekategorier för att markera hur viktigt det är med nya idéer, både hemma och på jobbet.

Ytterligare produktinformation finns på www.idespelet.se


Logotype och produktbilder

Logotype jpg http://www.idespelet.se/press/idespelet_logotyp_hires.jpg

Förpackning jpg http://www.idespelet.se/press/lada.jpg

Spelplan jpg http://www.idespelet.se/press/spelplan.jpg

Om Realize AB

Realize AB arbetar med affärskreativitet. Vi hjälper våra kunder att skapa konkurrenskraft och affärsnytta genom att tänka nytt. Vi släpper loss och utvecklar medarbetarnas förmåga till kreativt tänkandet inom hela företaget.  Kunden använder oss på två sätt, antingen som mötesledare av kreativa workshops eller som utbildare. Kunden lär sig kreativa tekniker, verktyg och metoder och skapar en bestående innovationsförmåga. Totalt har vi lett 360 workshop i över 100 företag och utbildat mer än 7 500 personer samt utvecklat flera egna produkter sedan starten 1998.

Ytterligare information om oss finns tillgänglig på www.realize.se