Region.Västerbotten

Idétåg för unga kommer till Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 14:51 CEST

På torsdag är Region Västerbotten är värd för Tillväxtverkets tåg för unga om innovationer. Umeå är en av 13 platser som tåget besöker runt om i Sverige.

– Vi samlar unga här i Västerbotten mellan 18 och 30 år till ett samtal om förutsättningar för hur idéer blir verklighet, berättar Anders Almberg, näringslivsstrateg vid Region Västerbotten.

Samtalet med unga äger rum i tåget, torsdag den 10 maj mellan 9.00 och 12.00.
Tåget står uppställt på Umeå godsbangård, se kartahttp://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/490-spar-129.html

Innovationer är ett genomgående tema under 2012 med föreläsningar och seminarier tillsammans med aktörer i Västerbotten och Norrbotten.
– En regional innovationsplan ska stimulera idéer att utvecklas till företag och till nytta för människor och samhälle, säger Anders Almberg.
Arbetet med en regional innovationsplan sker i samarbete med Norrbotten.

Innovationståget är öppet för allmänheten mellan 14 och 19.
Ett besök för inspiration och kunskap om verktyg för att förverkliga sin idé var man kan vända sig för att få råd och stöd.
En buss avgår från Umeå universitet (utanför Universum) cirka klockan 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45 och 18.15.

Läs mer om Tillväxtverkets innovationståg: 
http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/488-ungas-idetagpressinformation20120419.html 
http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/489-korta-texter-om-ungas-idetag.html 

Vilka är med och vad händer på tåget?
Med på tåget finns rådgivare från; ALMI, Business Challenge, Coompanion, Drivhuset, Enterprise Europe Network, Hjärna.Hjärta.Cash., NyföretagarCentrum, Patent- och registreringsverket (PRV), Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Venture Cup, verksamt.se och VINNOVA.
På tåget presenteras innovationsprocessen i åtta steg; din idé, skydda din idé, starta företag, finansiering, design, tillverkning, försäljning och hållbarhet.
Dessutom finns unga förebilder som på olika sätt har gjort resan från idé till handling på plats. Verksamt.se seminarier om hur man startar eget och PRV håller seminarium om hur man skyddar sina idéer.

Umbilical Design håller i en innovationsworkshop där man med inspiration från rymden och astronautens vardag tillsammans ska identifiera problem och hitta lösningar för hur vi ska få till en hållbarare livsstil på jorden. Man kan anmäla sig till workshopen på www.ungasinnovationskraft.se

Ungas Idétävling
I Ungas Idétävling söker vi efter en idé som löser ett litet eller stort problem och bidrar med en lösning som gör världen bättre, underlättar vardagen eller livet. Tävlingen pågår mellan den 6 april – 13 maj 2012. Tio vinnare får möjlighet att ta gå från idé till handling. Under fyra dagar fördelat på två tillfällen får vinnarna delta i Drivhusets affärsutvecklingsprocess för att öka förutsättningarna för att deras idé ska bli verklighet. Vinnarna kommer även under dessa dagar att få delta i en designworkshop med SVID. Resa, boende och måltider ingår. Som vinnare har man även möjlighet att söka medel upp till 10 000 kr för att utveckla sin idé vidare. Läs mer och tävla på www.ungasidetavling.se2

För mer information:
Anders Almberg, näringslivsstrateg, Region Västerbotten, anders.almberg@regionvasterbotten.se, 070 696 83 01
Kajsa Villman, kommunikatör för Ungas Idétåg, 08-681 65 09, kajsa.villman@tillvaxtverket.se 

Pressinformation:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43  

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html