Högskolan på Gotland

Idétävling inom upplevelseturism och interaktiva medier

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 08:34 CEST

Sveriges första tävling för skapandet av nya kreativa produkter inom upplevelseturism och interaktiva medier arrangeras nu av Högskolan på Gotland. Alla är välkomna att deltaga i tävlingen, kravet är enbart att deltagarna också är intresserade att utveckla sin idé vidare. Maximalt kommer 8 idéer att väljas ut för att delta i tävlingen som leder till att prissumman på 250 000 kr delas ut.
- "Av dessa tävlingsidéer kommer juryn att kora en första, en andra och en tredjepristagare som får dela på ytterligare 50 000 kr", säger projektledare Mait Juhlin. "När tävlingen är avslutad är vi angelägna om att på olika sätt kunna stödja vinnarna med idéutveckling genom kontakter med näringslivet och Gotlands kommun."

Juryn består av fem personer som tillsammans har en gedigen kunskap inom turism, interaktiva medier och affärsverksamhet såväl nationellt som internationellt: Tina Fridh, projektledare för bl.a. mässan SHIE, Stockholmsmässan, Sveriges Rese- och Turistråd på IMEX Frankfurt samt EIBTM Barcelona Pelle Holm, Ögruppen AB, vice ordf Nutek, tidigare vd Isaberg Rapid Mats Jansson, utvecklingschef Gotlands Turistförening Stefan Lampinen, globalt ansvarig för spelutveckling Nokia Svenska AB Atti Soenarsi, chefred och ansv utg Meetings International, tidigare på Aftonbladet, TV4 och frilansare inom rese-, affärs- och mötesturism

Högskolan på Gotland startade i augusti en ny utbildning inom Turism och Upplevelse på 120 poäng. Såväl utbildningen som tävlingen är ett led i Gotlands satsning på just upplevelseturism och interaktiva medier. Tävlingen har blivit möjlig genom finansiering av Nutek, Mål2-öarna, Gotlands kommun samt Samverkansdelegationen. Idéerna ska presenteras för juryn senast den 28 november.

För tävlingsregler se www.hgo.se/innovagotland
Kontakt:
Mait Juhlin
0498-29 97 62,
0703-42 32 13
mait.juhlin@hgo.se

Högskolan på Gotlands informationsavdelning
Tel 0498-29 99 00 (vx)
Susanne de Paulis, Informatör/Studentrekryterare
Alexander Andreeff, Informatör/Studentrekryterare
Magnus Gille, Informationsansvarig, är tjänstledig t o m 2005-08-31