IDL Biotech AB

IDL Biotech: Delårsrapport tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:38 CEST

Januari - september 2010

* Faktureringen uppgick till 11 636 kkr ( 13 763kkr)
* Nettoresultatet uppgick till - 1 802 kkr ( 2 kkr)
* Resultat per aktie, -0,09 kr (0,00)
* Soliditeten är 44,9% (62 %) och skuldsättningsgraden 122,7 % (61,4 %)

Tredje kvartalet 2010

* Faktureringen uppgick till 3 562 kkr (4 474 kkr)
* Nettoresultatet uppgick till -811 kkr (-176 kkr)
* Resultat per aktie, -0,04 (-0,01)


IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blodprov skall testerna ge säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiva svar.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvar existerande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare total vård, både för patient och för behandlande läkare.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer inom huvudområdet onkologi samt inom bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, prostata- och urinblåsecancer. IDLs tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Det finns en mycket god utvecklingspotential för tumörmarkörerna.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, en bakteriologisk snabbmarkör för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten har en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden.


Omsättning och resultat

Försäljningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 562 kkr (4 474 kkr).
Försäljningen av TUBEX® TF har drastiskt minskat på en central marknad jämfört med föregående år. Vidare har en tumörmarkör tappat i försäljning. Under kvartalet har företaget har haft produktionsproblem, orsakat av underleverantörs bristande kvalité. Detta problem är nu åtgärdat.

Slutligen har företaget drabbats negativt av valutaförändring på 227 kkr under tredje kvartalet.

Koncernens resultat för tredje kvartalet uppgick till -811 kkr (-176).


Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets tredje kvartal till 802 kkr
(-351).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 september 2010 till 205 kkr (1 053).

Investeringar

Årets investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 174 kkr (73) och avser maskiner och inventarier till produktion och QC samt datautrustning.


Händelser under kvartalet

Under kvartalet har företaget tecknat distributörsavtal i ett antal afrikanska länder.

Rekryteringsprocessen av en "International Key Account Manager" har fortsatt under kvartalet.

Företaget har ansökt om registrering av UBC® Rapid hos läkemedelsverket. UBC® Rapid är ett kvalitativt test för urinblåsecancer.