IDL Biotech AB

IDL Biotech: UBC® Rapid har CE-märkts enligt det europeiska IVD-direktivet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:35 CEST

IDL Biotech´s snabbtest för detektion och monitorering av cancer i urinblåsan har registrerats hos läkemedelsverket för användning inom EU. UBC® Rapid är ett kvalitativt snabbtest som gör det möjligt för läkaren att enkelt få information om en patient har urinblåsecancer. Vi räknar med första försäljning inom Europa mot slutet av året.

Cancer i urinblåsan är en relativt vanlig cancerform och är något vanligare bland män än kvinnor. Varje år diagnostiseras ca 400 000 nya fall världen över. Sjukdomen har en hög återfallsfrekvens varför regelbunden och långvarig uppföljning är viktigt. UBC® Rapid kommer att bli ett viktigt och kostnadseffektivt komplement till dagens etablerade diagnostiska metoder.


Stockholm, 29 oktober 2010.

För ytterligare information kontakta:
Lars Skoglund, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag på in vitro diagnostik inom onkologi och katerologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på aktietorget.