Idogen AB

Idogen AB rekryterar ny forsknings- och utvecklingschef

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:22 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Anette Sundstedt till posten som Chief Scientific Officer (CSO) med tillträde den 1 juni 2016. Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utvecklinginom läkemedelsindustrin.

Anette Sundstedt har en stark forsknings- och utvecklingsprofil inom Idogens verksamhetsområde, vilket stärker bolagets team i de olika projekten. Hon kommer närmastfrån en roll som senior forskare och projektledare på Active Biotech AB. Hon har dessförinnan lett en forskargrupp med fokus på immunologisk tolerans vid Lunds universitet samt forskat inom immunterapi vid autoimmuna sjukdomar i David Wraiths forskargrupp vid universitetet i Bristol, Storbritannien. Anette har en doktorsexamen i tumörimmunologi från Lunds universitet.

”Anettes kunskap och erfarenheter passar vårt bolag väldigt bra. Hon blir en viktig resurs för att säkerställa vårt fortsatta arbete med humana celler och en stor tillgång i bolagets forsknings- och utvecklingsarbete”, säger Idogens VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com