Idogen AB

Idogen offentliggör kvartalsrapport för perioden april till juni 2015

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:40 CEST

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2015)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,1 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 2,1 MSEK (0,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-0,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 kr (-1,08)

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2015)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 4,3 MSEK (0,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,1 MSEK (-0,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,00 kr (-1,11)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • En genomförd nyemission tillförde Idogen 17,1 MSEK före emissionskostnader.
 • I april 2015 erhöll bolaget Läkemedelsverkets acceptans för sin utvecklingsplan fram till första kliniska studie.
 • Per-Ola Forsberg tillträdde som CFO och Annette Säfholm tillträdde som projektledare.
 • Idogens aktie listades på AktieTorget den 12 juni 2015.

VD har ordet

Den första tiden som noterat bolag har nu passerat och det är dags att summera den första spännande tiden fram till och närmast efter noteringen.

Det har varit en händelserik period för Idogen. Vid emissionen som avslutades i maj fick Idogen både ett antal nya investerare och investeringar från befintliga ägare som ser möjligheterna i vårt arbete. Det har gett oss en stark ägarbas för framtiden och emissionen övertecknades till ca 300%. Noteringen av Idogens aktier och teckningsoptioner på AktieTorget ägde rum den 12 juni. Vi ser optimistiskt både på framtiden som listat bolag och på de utvecklingsmöjligheter som det anskaffade kapitalet ger oss.

Människans immunförsvar är i normalfallet ett fantastiskt och rationellt system, men när det gör felaktiga bedömningar och attackerar kroppsegen vävnad som i fallet med autoimmuna sjukdomar blir följderna i många fall förödande. Det behandlingskoncept som vi i Idogen utvecklar syftar till att omprogrammera immunförsvaret så att det accepterar det valda antigenet. Vi har därigenom potential att skapa långtidsverkande behandlingar för ett stort antal sjukdomar som idag inte går att bota.

Genom att omprogrammera immunförsvaret har vi också möjlighet att minska risken för bortstötning av organ och celler vid transplantationer. Grundprincipen är att lära immunförsvaret att det transplanterade organet eller de transplanterade cellerna inte ska attackeras. Eftersom vårt koncept i motsats till andra vaccin syftar till att skapa tolerans, benämner vi konceptet ett tolerogent vaccin. Vår ambition är att utveckla världens första cellbaserade tolerogena vaccin!

Vi har klarat av många viktiga steg på resan mot ett tolerogent vaccin och genomförde ett lyckat möte med Läkemedelsverket i april. Vid mötet fick vi acceptans för utvecklingsplanen av vår första indikation som riktar sig till patienter med blödarsjuka som utvecklat en immunologisk reaktion mot den viktiga behandlingen med koagulationsfaktor åtta (VIII).

Kapitaltillförseln i samband med noteringen har gett oss möjlighet att driva utvecklingen med högsta fart och med rätt kompetens. Vi har därför kunnat rekrytera Per-Ola Forsberg som CFO och Annette Säfholm som preklinisk projektledare, båda med bred erfarenhet inom respektive område.

Under sommaren överförde vi hanteringen av vår patentportfölj till Sagittarius Intellectual Property LLP – en London baserad patentbyrå med lång erfarenhet inom vårt område. Vi har mycket god erfarenhet av dem från tidigare arbeten och har sett det som en bra tidpunkt att flytta över hela portföljen till dem.

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga aktieägare för visat förtroende. Vi befinner oss i början av en mycket spännande resa med en fantastisk potential – det är en stark drivkraft för oss alla som arbetar med Idogen.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com