Landskrona stad

Idrott i förändring med Landskrona som utgångspunkt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:04 CET

Torsdagen den 4 februari kl. 18.30 på Landskrona Museum kommer gruppen bakom projektet Idrott i förändring – idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället presentera och diskutera sin slutrapport med samma titel för landskronaborna. Landskrona var utgångspunkten i forskningsprojektet. 

Presentationen sker i samband med museets torsdagsprogram och tar upp frågan om hur å ena sidan samhällsutvecklingen påverkar människors intresse för idrott, lek och fysisk aktivitet och å andra sidan vad som händer med människor som engagerar sig idrottsligt och med det samhälle där många människor idrottar.

Vid presentationen deltar sociologerna Åke Nilsén (Halmstad) och Anita Dahlgren (Lund), idrottspsykologen Erwin Apitzsch (Lund), etnologen Magnus Wikdahl (Lund), professorn i idrottsvetenskap Tomas Peterson (Malmö) samt utvecklingskonsulent Ingrid Hultgren från Skåneidrotten.

Presentationen kommer särskilt rikta fokus på idrottens långsiktiga roll i samhällsutvecklingen, motionsvanornas förändring, äldres idrottande och dessa betydelse för hälsa och välbefinnande, varför nya former för idrottande uppstår, idrottsfostran i Landskrona Bois samt föreningslivet betydelse i unga människors liv. Projektet har finansierats av Sparbankstiftelsen Skåne och skett inom ramen för Idrottsvetenskapligt centrum vid Lunds Universitet (ICLU). 

Alla är hjärtligt välkomna att lyssna och delta i diskussionen!

Välkomna till Torsdagskväll på Landskrona museum. Filmsalen kl.18.30 

Elisabeth Arvidsson
Landskrona museum
Fritids- och kulturförvaltningen
www.landskronakultur.se
tel. 0418-470590