Mikael Elias Gymnasium

Idrott, läxhjälp och elevdemokrati i fokus när Mikael Elias i Karlskrona nysatsar

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 07:00 CEST

Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona är en skola som just nu andas framåtanda och engagemang. Med en ny rektor, flera nya lärare och nya elever i årskurs 1 är ambitionen att bygga en långsiktigt stabil skola med hög kvalitet. Skolan gick nyss igenom Skolinspektionens granskning helt utan anmärkning. 

Mattias Liedholm är ny rektor på skolan. När han startade sitt uppdrag i våras brottades skolan med flera utmaningar, en av dem var falsk ryktesspridning om att skolan skulle stänga. 

– Det ledde till att en del elever valde att byta skola, men under sommaren har många av dem kommit tillbaka och fler elever återvänder varje vecka. Nu finns det en trygghet i att skolan ska finnas kvar och att vi satsar på att växa, säger Mattias Liedholm.

Flera satsningar
Inför läsåret har skolan gjort flera satsningar. En är att införa mer idrott och hälsa på schemat, en annan är att utöka elevdemokratin. Nu har elevrådet med en representant i skolans ledningsgrupp.

– För mig är det självklart. Vi är en liten skola där alla beslut som tas påverkar eleverna, att få in deras röst i ledningsgruppen är viktigt. Under sommaren har vi på olika sätt utvärderat vår verksamhet och en sak som vi identifierade var att kommunikationen mellan skolledning, lärare och elever inte har fungerat tillräckligt bra, det ska vi ändra på nu, säger han.

– När det gäller idrotten så visar ju mycket forskning att elever som rör på sig inte bara mår bättre, de presterar också bättre. Därför känns det som en naturlig satsning.

För att elever ska få mer stöd i skolarbetet har man infört två timmar läxhjälp, en timme innan skolan och en timme efter, varav en är obligatorisk. Eleverna har också fått egna arbetsplatser med skrivbord.

Skolan utan anmärkning i Skolinspektionens senaste granskning
Skolinspektionen granskar regelbundet alla landets skolor för att säkerställa att de följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Förutom Mikael Elias gymnasieskolor i Falun, Göteborg, Sundsvall, Stockholm, Sollentuna och Eskilstuna så har nu också Mikael Elias Karlskrona passerat Skolinspektionens granskning helt utan anmärkning. Skolan har hög måluppfyllelse, lärarna ger eleverna ett aktivt lärarstöd och miljön präglas av trygghet och studiero. 

Målet är att växa
Nu är målet att Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona ska växa och utvecklas. På skolan finns ekonomiprogrammet, naturprogrammet och samhällsprogrammet. Varje program har plats för cirka 90 elever, 30 i varje årskurs.

– Ambitionen är självklart att fler ska söka sig till oss och den som väljer att läsa sina tre gymnasieår här får ett bra stöd i arbetet mot att nå målen. Vi har väl fungerande stödfunktioner genom elevhälsan samt lokaler och en IT-struktur som skapar goda förutsättningar för bra undervisning, säger Mattias Liedholm.

Historiskt sett har skolan haft hög måluppfyllelse och Mattias Liedholm ser fram emot att öka den ytterligare.

– Vi är en liten skola där vi ser alla elever och alla kan få det stöd de behöver för att ta nästa steg. Prognosen är att den goda resultatutvecklingen kommer att fortsätta och nu har vi bra förutsättningar för att jobba vidare med vårt systematiska kvalitetsarbete, säger han.

– Det känns väldigt inspirerande att vara med och driva utvecklingen tillsammans med engagerade elever och medarbetare, säger Mattias Liedholm.

Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. 
För dig som vill vidare. Mycket vidare. www.mikaelelias.se