Länsstyrelsen i Östergötlands län

Idrottens baksida

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:05 CET

Våld, trakasserier och hot i samband med sportevenemang är ett problem för både idrotten och samhället i stort. Det är inte längre ett isolerat fenomen runt storstäderna utan finns sen flera år även i vårt län. För att uppmärksamma frågan arrangerar nu Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Östergötlands idrottsförbund ett seminarium om läktarkultur.

Det är landshövding Elisabeth Nilsson som bjudit in till seminariet. Syftet är att samla länets krafter för att diskutera hur läktarkulturen påverkar idrotten och alla som är anknutna till den. Spelare, supporterklubbar, domare och sponsorer från länet presenterar sina erfarenheter av det som pågår före, under och efter matcherna. Också polisens och samhällets roll i att hantera situationer som uppstår ska diskuteras. En viktig pusselbit i arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv läktarkultur är projektet Ansvarsfull alkoholservering som kommer att presentera sitt arbete.

- Jag hoppas att vi tillsammans kan komma fram till insatser som kan motverka våldet, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Ska vi komma vidare måste alla parter samverka och i länet har vi redan en god grund att stå på genom vårt nära samarbete med idrottsförbundet.

- Jag ser det som mycket positivt att vi kan lyfta fram ett problem som vi tidigare varit ganska förskonade från i Östergötland, säger länsidrottschef Kjell Augustsson. Genom att sätta fokus på frågan och diskutera möjliga lösningar kan vi förhoppningsvis slippa en situation liknande den som uppstått i framförallt Stockholmsregionen.
Media är välkomna att delta i hela eller delar av seminariet.

Tid: Den 17 februari kl. 15.00
Plats: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3 Linköping

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Landshövding Elisabeth Nilsson,
tfn: 013-19 60 46
Länsidrottschef Kjell Augustsson,
tfn: 013-20 33 08