SENS - Sustainable Energy Solutions Sweden AB

Idrottshallar med hög komfort och låga driftskostnader – året runt

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 14:00 CEST

SEEC och Hausvertrieb Tikkanen OY (HT) tecknar samarbetsavtal och erbjuder idrottstält med låg energiförbrukning för den finska marknaden. Idrottstälten Polarhall från HT med uppvärmning från SEEC ger idrottsföreningar i Finland möjlighet att bedriva verksamhet med hög komfort till låga driftskostnader.

Utbyggnaden av konstgräsplaner för fotboll har under de senaste åren tagit ordentlig fart i hela Norden. Uppvärmda konstgräsplaner med verksamhet även under vintern innebär dock höga energikostnader.

Med en Polarhall, som reses på hösten och nedmonteras på våren, kan idrott utövas i idrottshallens komfort på vintern och utomhus i solens värme på sommaren. Med ett effektivt geoenergisystem från SEEC sänks de årliga driftskostnaderna för Polarhallen med upp till 90%, jämfört med en konventionellt uppvärmd konstgräsplan.

– Vi ser med stor tillförsikt fram emot samarbetet med HT. Kombinationen av Polarhallens komfort och SEEC Geoenergilagers låga driftskostnader möjliggör nu för finska idrottsföreningar att konkurrera på liknande villkor som idrottsföreningar i södra Europa, säger Johan Larsson VD för SEEC.

SEEC har sedan bolaget bildades 2006 installerat effektiva energisystem för värme och kyla till olika typer av fastigheter – från bostäder och kontor till idrottsanläggningar. Tekniklösningen bidrar till både sänkta energikostnader och minskad miljöpåverkan. Företagets patenterade geoenergisystem är en vidareutveckling av traditionell bergvärmen som bygger på att säsongslagra solenergi. Läs mer om SEEC Geoenergilager på www.seec.se.

– Vi ser en starkt ökad efterfrågan på vår Polarhall från idrottsföreningar i Finland. Tack vare samarbetet med SEEC kan vi nu erbjuda våra kunder en effektiv helhetslösning som är bra både för ekonomin och miljön, säger Antti Vihavainen VD för Hausvertrieb Tikkanen.


Kontakt

Johan Larsson, VD SEEC
johan.larsson@seec.se, telefon: 073-370 07 48

Antti Vihavainen, VD Hausvertrieb Tikkanen
telefon: +358 9 269 400 34
www.polarhall.fi

Av världens totala energiförbrukning går cirka 40 procent åt till uppvärmning, ventilation och kylning av fastigheter. För att nå svenska och globala klimatmål måste ny teknik ta plats på arenan. SEEC:s energilager är en effektiv geoenergilösning för fastigheter med ytor från 4 000 m2 och uppåt. Med vår lösning för uppvärmning och kylning kan primärenergin reduceras med upp emot 70-90 procent genom att energin lagras istället för att produceras. Sommarens överskott av värme lagras i borrhål och används för uppvärmning under vintern. Eller omvänt lagras kyla på vintern för att användas under sommaren. Borrhålslagret kan även användas för både värme och kyla vilket många kontors- och industrifastigheter har behov av. Välkommen till SEEC.