Sundsvalls kommun

Idrottshallarna avvecklas som evakueringsplatser, Granlo före detta förskola blir en av ersättningslokalerna

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 12:22 CET

Efter årsskiftet kommer evakueringsboendena i de tre idrottshallarna GA, Hedbergska och Katrinelund att börja ersättas av andra lokaler. Den före detta förskolan i Granlo blir först ut som ersättningslokal.

Det har varit kommunens inriktning att idrottshallarna skulle vara en tillfällig lösning. Eftersom behovet av att stötta Migrationsverket med evakueringsplatser består, så är det därför nödvändigt att ersätta idrottshallarna med andra kommunala lokaler.

– Att vi kunnat använda gymnastikhallarna har varit väldigt bra i ett kortare perspektiv, och det är imponerande hur både skola och föreningsliv ställt upp under den här tiden, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.På sikt är det dock viktigt att skolverksamheten kan använda sina lokaler som avsett för att kunna genomföra undervisningen. Även föreningslivet behöver idrottshallarna för att kunna bedriva sin verksamhet.

En lokal som visat sig var lämplig är den före detta förskolan i centrala Granlo. Sedan förskoleverksamheten i Granlo flyttade till nyrenoverade lokaler har fastigheten stått tom. Den långsiktiga planen är att riva byggnaden, men i ett övergångsskede kan den fungera som evakueringskolal.

– Med ett antal mindre åtgärder kan lokalerna vara igång med relativt kort varsel, säger samordnare Ulla Näsman. Här kommer ca 60 asylsökande att kunna bo tillfälligt. Lokalerna är slitna, men fungerar ändå betydligt bättre att bo och sova i än idrottshallarna. Det blir också en bättre utemiljö för barnen.

I samband med att evakueringsboendet öppnar ska kommunen i samarbete med den närliggande bostadsrättsföreningen arrangera ett informationsmöte. Det kommer att ske under tisdagen den 28 december och troligen även vid ett senare tillfälle. Så snart det står klart vilka övriga lokaler som ska ersätta idrottshallarna ska kommunen också kommunicera detta på olika sätt.

Omflyttningar från evakueringsplatserna

Under fredagen kommer också ett stort antal av de asylsökande att flytta till ett mer långsiktigt boende hos Migrationsverket. Det kommer sannolikt nya asylsökande till evakueringsplatserna framöver, men det är oklart när. Flera av dessa personer kommer senare att få plats i Granlo.

Om lokalerna

Den före detta förskolan ska rivas på sikt. I planeringsarbetet för att förbättra förskoleverksamhetens lokaler bedömdes den som alltför sliten för att vara aktuell för renovering. Det skulle även krävas stora åtgärder för att bygga om den till en energieffektiv lokal. Förskolan finns nu istället i nyrenoverade lokaler inom Högoms skolområde. För att ställa i ordning den till evakueringsboende sker mindre anpassningar.

Granlo före detta förskola är bemannad dygnet runt av vaktbolag.

Kontaktpersoner:

Ulla Näsman, samordnare, Sundsvalls kommun, tfn: 070-632 25 83

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun, tfn: 070-190 12 91

Gunnar Åberg, säkerhetschef, Sundsvalls kommun, tfn: 070-531 45 52 (Säkerhetsfrågor)

 
Följ kommunens arbete

www.sundsvall.se/flyktingsituationen