Justitiedepartementet

Idrottsminister Mona Sahlin deltar vid informellt EU-idrottsministermöte i Italien

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 14:54 CEST

Camila Buzaglo
pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Medföljande:
Stefan Engström
Pol. sak.
Presskontakt
070-551 90 74

Tomas Johansson
Kansliråd
08-405 35 23

Vid mötet i Florens den 2-3 oktober kommer idrottens ställning i EU-fördraget att diskuteras. Framtidskonventet har lagt sitt förslag att EU skall arbeta med idrottsfrågor. Förslaget har väckt stor debatt även inom idrottsrörelsen och idrottsministrarna från de 15 medlemsstaterna samt de 10 kandidatländerna och ansvarig kommissionär skall nu diskutera konsekvenserna för idrotten och staterna om idrotten blir en EU-fråga.

- Jag välkomnar förslaget att föra in idrottsfrågorna i EU. Det ger en tydlig rättslig grund för idrotten. Det exakta uppdraget till EU behöver dock klargöras. En utgångspunkt för mig är att uppdraget till EU ska bidra till att stärka idrottsrörelsen i den viktiga sociala och demokratiska betydelse den har i vårt samhälle, säger idrottsminister Mona Sahlin.

Förstärkta insatser i kampen mot dopning ska diskuteras vid mötet. Dopning är ett hot mot idrotten och ett ökat internationellt samarbete är en möjlig väg för att nå resultat i kampen mot dopning. Ett fortsatt aktivt stöd till Världsantidopningsbyrån (WADA) från Europas regeringar är därför viktigt. Arbetet för internationell solidaritet inom idrotten och de 10 nya medlemsstaternas bidrag till EU:s arbete med idrott blir ytterligare punkter på dagordningen.

- Kampen mot dopning inom idrotten får inte stanna vid OS och VM. Den dopning som pågår i träningsmiljöer utanför den organiserade idrotten bör uppmärksammas mer än i dag, säger idrottsminister Mona Sahlin.