Team & Ledarutveckling AB

Idrottsprofil om motivation, stress och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 10:00 CEST

Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att man på 6 av 10 arbetsplatser inte arbetar systematiskt med att förebygga stress. Det står också klart att antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 70 %.Vanliga orsaker är stress, resultatångest och bristande ledarskap.

Men mycket kan göras för att skapa bättre förutsättningar för den psykosociala arbetsmiljön. Vi tillbringar merparten av vår tid på arbetet och fungerar det inte på jobbet speglar det ofta av sig också i privatlivet så mycket finns att vinna.

Ingvar Bengtson, idrottsprofil, ledarskapsutvecklare och beteendevetare har sett många organisationer, företag och personer lyftas och prestera på helt andra nivåer än de tidigare gjort. Han har hjälpt allt från höga företagsledare till OS-satsande elitidrottare att hantera stress och skapa en kultur där laganda och motivation råder och där de anställda mår bra och trivs.

På en föreläsning i Malmö den 11 april berättar Ingvar Bengtson mer om hur företag och organisationer kan arbeta för att skapa förutsättningar för kreativitet, innovation och utveckling och samtidigt minska på den skadliga stressen.

– Grundförutsättningen är att man är beredd att arbeta med att förbättra sin självinsikt och att man har en vilja att utvecklas som person. Finns denna vilja kan både individen och gruppen göra enorma framsteg, säger Ingvar Bengtson.

Jonas Magnusson på Enablement, som är arrangör, håller med.

– Så mycket finns att vinna med personlig utveckling. Vi arrangerar den här föreläsningen för att visa på vilken nytta och vilka effekter man får och vilken positiv påverkan det har för hälsa, prestation och välbefinnande, förklarar Jonas.

Not:
Föreläsningen hålls på Akvariet, Dockplatsen 12 i Malmö måndagen den 11/4 kl 14-16.30.
Anmälan kan göras till
Jonas Magnusson på Enablement, tel 0704-10 65 70 eller www.enablement.se

Enablement är en oberoende och obegränsad helhetsleverantör av konsulttjänster inom HR. Enablement erbjuder marknaden en komplett bredd av kvalitativa konsulttjänster inom HR.

Team & Ledarutveckling Ingvar Bengtson AB arbetar med att förbättra ledarskap, laganda och motivation i företag och organisationer. Vi lämnar resultatgaranti och vår vision är att etablera många vinnande kulturer i svenskt näringsliv. Vårt arbetssätt innebär långsiktiga processer med målet att skapa ett självgående och ständigt pågående arbete med att utveckla och förbättra Ledarskap, Laganda och Motivation - LLM-processen. Bland företag som Team & Ledarutveckling samarbetat med finns Ikea, Volvo, DHL, Hultafors, Invest in Skåne, Uhlmann Nordiska AB och Mercodia.

Team & Ledarutveckling arbetar också med att coacha elitidrottare och har samverkat med bland annat SOK och Riksidrottsförbundet. Vi erbjuder också föreläsningar, aktiviteter och seminarier samt arbetar med personlig utveckling för privatpersoner.