Kristinehamns kommun

Idrottsturism - stor tillväxtpotential i Kristinehamn!

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 17:31 CEST

Kristinehamns kommun har under senare år förbättrat förutsättningarna kring flera olika arenaidrotter och därför finns det i dag stor potential att utveckla området "idrottsturism". Det känns som att idrotten skulle kunna bli framtidens motor för att stimulera till en ökad besöksnäring i Kristinehamn med omnejd. Diskussioner har förts med olika föreningar och företagare vilka i dagsläget ställer sig positiva till initiativet.

Karlstads Universitet är inkopplade och projektledarna kommer att presenteras under presskonferensen. Vi kommer även att berätta mer om idéer och tankar kring "idrottsturism".

Plats: Environiq Arena (våning 2)

Datum: 7 april

Tid: 08.00

Kristinehamn 2009-04-03

Varmt välkomna

Mats Öhman

Turistchef

Kristinehamns kommun

0550-882 39/070-228 82 39