Näringsdepartementet

IEA presenterar nya prognoser för energisektorn på Näringsdepartementet

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:26 CET

Måndagen den 29 november kommer IEA:s chefsekonom Fatih Birol till Sverige för att presentera rapporten World Energy Outlook 2010.

Klimatfrågan får ett stort fokus i årets rapport med slutsatser om vad som ytterligare krävs i form av åtgärder och satsningar för att uppnå 2-gradersmålet. Rapporten innehåller även prognoser för fossila och förnybara energikällor samt en särskild del om subventioner till energisektorn.

Seminariet inleds av statssekreterare Daniel Johansson. Fatih Birols presentation följs av en diskussion ledd av Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten. Övriga deltagare är professor Thomas B Johansson, Internationella miljöinstitutet i Lund, Pierre Schellekens, EU-kommissionen, och Anders Dahl, Vattenfall.

Sverige är mycket aktivt inom det internationella energisamarbetet i IEA och deltar via Näringsdepartementet och Energimyndigheten i ett tjugotal samarbetsforum för bland annat teknikutveckling, försörjningstrygghet och omställningen till ett hållbart energisystem.

World Energy Outlook utkommer årligen och utgör en central referenspunkt för lagstiftare och bransch- och intresseorganisationer vad gäller prognoserna för framtida energianvändning och energisektorns klimatpåverkan. För tillgång till ett samlat presskit för World Energy Outlook 2010 kontakta IEA:s presstjänst - ieapressoffice@iea.org.


Tid och plats:
Tid:
Seminariet inleds klockan 09.30.
Fatih Birol finns tillgänglig för enskilda intervjuer innan seminariet, från klockan 09.15.
Plats:
Aulan, Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70

Kontakt:
Per-Anders Widell
Departementssekreterare
Näringsdepartementet
+46 72 736 03 31

Pawel Olejarnik
Energy Analyst
Chefsekonomens enhet
IEA
+33 648075111