Skandinaviska IFAB Filtrering AB

IFABs unika filtersystem

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 08:33 CET

Haddock 600 är ett filtersystem för miljöanpassat båtupptag. Systemet är framtaget och utvecklat av IFAB under flera år. Filtersystemet är enkelt i sitt utförande och bygger på en väl beprövad reningsteknik där högaktivt kol används som slutfilter. Haddock 600 Metalsorb doseras direkt i pumpgropen och säkerställer att tungmetaller avskiljs effektivt. De första två filterstegen avskiljer partiklar och mindre mängder olja.

Konstruktionen är helt och hållet i plast och matas med en tryckluftsdriven pump. Detta ger en driftsäker produkt utan elektriska komponenter. Haddock 600 är konstruerad för att verka under lång tid i en krävande marin miljö. Utrustningen är monterad på en robust plastpall och kan enkelt flyttas vid behov. IFAB erbjuder en miljövänlig lösning.


IFAB´s tekniska lösningar – för bättre miljö och lönsamhet IFAB är generalagent för ett flertal världsledande tillverkare i Europa, USA och Japan. Tillsammans med dessa utvecklar vi ständigt nya produkter för att tillgodose kundernas ökande behov. IFAB är en betydande leverantör med mångåriga relationer till bl. a bil-, läkemedels-, dryckes-, kemi och järn-stål industrin.

Genom förändringsbenägenhet, kompetensutveckling och god kundservice är vår ambition att även i fortsättningen vara effektiva och konkurrenskraftiga. Vi ser med tillförsikt fram mot att leda marknaden och vägleda våra kunder långt in i 2000-talet.