Vänersborgs kommun

IFK och kommunen samverkar

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:42 CET

Under ett stort antal år har elitlaget i bandy, IFK Vänersborg, sett till att kommunen Vänersborg har synts och hörts i alla möjliga sorters media i hela landet.

IFK:s väl och ve är en angelägenhet för hela bygden och en stor del av det lokala näringslivet sponsrar redan bandylaget. Därför är det ett naturligt steg att även Vänersborgs kommun bidrar.

- Genom sina fina insatser på bandyplanen har IFK sett till att placera Vänersborg på kartan. Vi har fått ovärderlig PR. Genom att den här säsongen placera kommunens logga väl synlig på IFK:s klubbdräkt märks även Vänersborgs kommun, säger Lars-Göran Ljunggren, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

- Vi hjälps åt med gemensam marknadsföring kan man säga.

Kommunen bidrar med 100 000 kronor. Dessutom var kommunen, tillsammans med det en stor uppslutning av lokala företag, med och betalade 10 000 kronor för att vänersborgarna skulle kunna gå in gratis på premiärmatchen. Samtidigt har planhyran sänkts för IFK Vänersborg i år.

Detta offensiva åtagande stämmer väl in med kommunens Vision, som togs av kommunfullmäktige i somras: ”En livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl företagande som boende och besökare.”

- Ska vi nå målet 50 000 invånare år 2030 måste vi märkas i mediebruset. Det här är ett sätt. Men vi får heller inte glömma det värdefulla ungdomsarbete som bandyklubbarna i Vänersborg bedriver, poängterar Ljunggren.

IFK välkomnar kommunens initiativ till ett mer intimt samarbete:

- Det är oerhört värdefullt för oss som förening att ha kommunen med oss i vår elitsatsning, säger IFK:s ordförande Stig Bertilsson.

Mer info:
Lars-Göran Ljunggren, kommunstyrelsens ordförande, 0706-08 63 92
Stig Bertilsson, IFK:s ordförande 070-55 90 337