SkolportenGruppen

Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 06:00 CET


Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut


Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att ansvara för “genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Tanken är att kartläggningarna ska utgöra underlag för det nya skolforskningsinstitutets arbete och på så sätt underlätta starten av det.

För att genomföra sitt uppdrag ska Vetenskapsrådet samråda med andra relevanta aktörer. Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) omnämns av regeringen som en av de organisationer som ska involveras i arbetet.

- Genom sina medlemmar, skolhuvudmännen, har Ifous en stark förankring i praktiken och de behov som finns ute i verksamheterna. Vi är glada att regeringen värdesätter att deras perspektiv kommer fram, säger Per Reinolf, vd för Ifous.

Ifous driver forsknings- och utvecklingsarbete som utgår från skolors och förskolors behov. Ifous grundades 2011 och har i dagsläget 110 medlemmar som tillsammans stödjer, bevakar och påverkar svensk skolforskning. Ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB som sedan 2006 systematiskt byggt upp infrastruktur för forskningsbevakning och spridning i såväl elektroniska kanaler som i ett populärvetenskapligt magasin.

- Det är väldigt roligt att Ifous får det här förtroendet, och vi ser fram emot att dela med oss av erfarenheter från våra samarbeten med skolor, skolhuvudmän och forskare, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.Om uppdraget
Uppdraget och det nya skolforskningsinstitutet är ett resultat av att regeringen i sin forskningsproposition redan förra året pekade ut vikten av att i skola och förskola utveckla ett mer vetenskapligt förhållningssätt och främja kunskaperna om väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt. Målet är att öka måluppfyllelse och kunskapsresultat.

Regeringen framhåller också vikten av att de som jobbar i skolan och förskolan får vara med i dialogen och formulera frågeställningar som ska behandlas i exempelvis de forskningssammanställningar som det nya skolforskningsinstitutet ska genomföra. Skolforskningsinstitutet planeras starta sin verksamhet den 1 september 2014.

Om Ifous
Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att sprida resultat av aktuell forskning och skolutveckling. Tillsammans med våra medlemmar initierar och organiserar vi behovsrelaterad forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares vardag.För frågor om Ifous, vänligen kontakta Karin Hermansson, tel 0760-334810
Läs mer om Ifous

Läs mer om regeringsuppdraget (pdf):
Länk till forskningspropositionen forskning och innovation

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument