IFS

IFS årsstämma den 28 mars 2007

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:05 CET

IFS årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 28 mars 2007 kl 15.00 i konferenslokalen One Conference på adress Svetsarvägen 6 i Solna. Kallelse till årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete och förslag till beslut på IFS årsstämma 2007, anmälningsformulär till årsstämman samt årsredovisning finns tillgängliga från och med den 28 februari på IFS hemsida. Kallelsen publiceras i dag även i Svenska Dagbladet och i Post och Inrikes Tidningar.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006 kommer från och med den 14 mars 2007 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Linköping och på bolagets kontor i Solna samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ifsworld.com/se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post till angiven adress.

Om IFS
IFS (OMXS: IFS), en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar.

IFS grundades 1983 och har nu 2 600 medarbetare världen över. IFS har varit pionjärer inom komponentbaserade system för resursplanering (ERP) med IFS Applications™, nu i sjunde generationen. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, köra och uppgradera. IFS Applications finns i 54 länder, på 22 olika språk.

IFS har mer än 600 000 användare inom sju huvudsakliga vertikala sektorer: försvarsindustri, fordonsindustri, högteknologi, verkstadsindustri, processindustri, construction & facilities management samt telekom. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive leverantörskedjehantering (SCM); tillgångshantering (EAM); underhåll, reparation och översyn (MRO); produktlivscykelshantering (PLM); kundrelationshantering (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM).

För ytterligare information, kontakta:
Frédéric Guigues, Corporate Information, IFS
Telefon: +46 8 58 78 45 00