IFS

IFS återköper egna aktier

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 16:19 CEST

KONTAKT INFORMATION

Manni Svensson Telefon: +46 8 58 78 45 00

Håkan Zadler Telefon: +46 8 58 78 45 00

Stockholm - Styrelsen i IFS AB ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), har beslutat, i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2008, att återköpa högst 450 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka en 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier i IFS. De återköpta aktierna kommer att makuleras.


Återköpen kommer att genomföras på OMX Nordiska Börs Stockholm till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen.

Återköpen kommer att omfatta högst 450 000 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, och får endast avse B-aktier. Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26.952.923 aktier.

Återköp av egna aktier kommer att genomföras den 19 september 2008. Återköpen kommer att uppgå till ett sammanlagt belopp om högst 20 miljoner kronor.

Om IFS

IFS är ett börsnoterat bolag grundat 1983, som utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett helt integrerat komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i 54 länder. Bolaget fokuserar på sju branscher: flyg och försvar, fordonsindustri, tillverkning, processindustri, entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. IFS har 2600 anställda och nettoomsättningen uppgick till 2,4 Miljarder kr 2007.

Mer information finns på www.ifsworld.com

###

IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). All other referenced company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.