IFS

IFS återköper egna aktier

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:06 CET

Såsom har kommunicerats i bokslutskommunikén 2009 har styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), beslutat att i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2009 återköpa B-aktier i IFS. Det totala antalet kommer inte att överskrida 250 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av det totala antalet utestående aktier i IFS. Förvärvsbeloppet är högst 20 Mkr. Styrelsen avser att föreslå för nästkommande årsstämma att de återköpta aktierna skall makuleras.

Återköpen kommer att genomföras under perioden den 10 februari 2010 — 22 mars 2010 på OMX Nordiska Börs Stockholm till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen.

Bolaget äger för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26 552 923 aktier.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2010 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping — Telefon: +46 13 460 40 00 — Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.