IFS

IFS Delårsrapport Januari-Juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:05 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 640 Mkr (606) under andra kvartalet, en ökning med 6 % inklusive och en minskning med 3 % exklusive valutaeffekter.
Produktintäkterna ökade med 1 % till 279 Mkr (276) under andra kvartalet, varav licensintäkterna minskade med 25 Mkr till 86 Mkr (111) medan underhålls- och supportintäkterna ökade med 28 Mkr till 193 Mkr (165).
Konsultintäkterna ökade med 10 % till 357 Mkr (324) under andra kvartalet.
Rörelseresultatet, EBIT, för andra kvartalet uppgick till 33 Mkr (4).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 32 Mkr (-46) under andra kvartalet.
Kassaflöde efter investeringar på rullande 12-månadersbasis uppgick till 163 Mkr (151).
Nettoomsättningen ökade till 1 274 Mkr (1 162) under första halvåret.
Första halvårets resultat uppgick till 27 Mkr (1) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,00 kr (0,04).

För ytterligare information, kontakta:
Alastair Sorbie, President och CEO
Telefon: +44 (0) 1494 42 89 00
Håkan Zadler, CFO
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Manni Svensson, IR & PR
Telefon: 08-5878 45 00

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.