IFS

IFS Delårsrapport januari–september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 11:00 CEST

 

Fortsatt ökning av licensintäkter och resultat

Juli–september 2010 (tredje kvartalet)
Licensintäkterna uppgick till 99 Mkr (90), en ökning med 13% justerat för valutaeffekter
Support- och underhållsintäkterna uppgick till 201 Mkr (196), en ökning med 6% justerat för valutaeffekter
Nettoomsättningen uppgick till 612 Mkr (581)
Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 39 Mkr (19), en ökning med 105%
Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2 Mkr (-63)

Januari–september 2010 (nio månader)
Produktintäkterna uppgick till 872 Mkr (835)
Nettoomsättningen uppgick till 1 856 Mkr (1 855)
Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 111 Mkr (82), en ökning med 35%
Kassaflöde efter investeringar förbättrades till 164 Mkr (90)
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 2,44 kr (1,23 kr)

Framtidsutsikter
Utsikterna för helåret kvarstår oförändrade. För 2010 förväntas viss organisk tillväxt, effekter från förvärv och valutaförändringar ej inräknade.

Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor. Mer information finns på
www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.