IFS

IFS erbjuder planering och optimering av fälttekniker med 360 Scheduling

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:29 CEST

Genom förvärvet av 360 Scheduling stärker IFS erbjudandet till kunder inom service och underhåll med fördjupad funktionalitet för planering och optimering av arbetet för tekniker ute på fältet. IFS har lång erfarenhet från att leverera affärssystem till kunder som utför service och underhåll på exempelvis telekomnät, bensinpumpar, larmsystem, returautomater, flygledningsutrustning och elnät.

Planering och optimering för verksamheter med upp till hundratals servicetekniker som arbetar på plats hos kunder och i geografiskt spridda anläggningar blir snabbt oöverskådliga. Arbeten går långsammare eller snabbare än planerat, hänsyn skall tas till reslängd för att optimera rutter och ofta uppkommer oförutsedda händelser inom planeringshorisonten. Dessutom ska hänsyn tas till att teknikerna ute på fältet har rätt kompetens samt att verktyg och reservdelar finns till hands för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag.

 

Många serviceverksamheter är idag dessutom utkontrakterade och utförs av tredje part. Uppdragen, som kan vara flera tusen per dag, går ofta direkt från anläggningsägarens ärendhanteringssystem till utförarens planeringssystem. Kontrakten mellan anläggningsägaren och servicebolaget reglerar inställelsetid, tillgänglighet, kvalitet mm. Negativa avvikelser innebär ofta minskad ersättning och därmed tillkommer ytterligare faktorer som kan påverka planeringen. Är det lönsamt att missa en inställelsetid hos en kund för att ta ett annat jobb på vägen och därmed spara in på restid?

– Genom att addera 360 Scheduling till IFS Applications kommer företag att kunna dra nytta av en integrerad och global lösning för optimering av fältarbetet. Lösningen ger kunderna möjligheten att definiera scenarier för kostnadsoptimering eller leverera bästa möjliga kundservice vilket ger full kontroll över servicenivåer och lönsamhet, säger Thomas Säld, ansvarig för produktutveckling på IFS.

Noggrann ruttplanering för att minimera miljöeffekter kan vägas mot villkoren i servicekontrakten. Effekten kan analyseras i prestandaindikatorer (KPI) såsom produktivitet, genomsnittlig restid per aktivitet och resursutnyttjande. Om företagets mål exempelvis är 80 % resursutnyttjande och 90 % uppfyllande av villkoren i servicekontraktet kommer KPI–monitorn att reagera om dessa mål missas med mer än en viss procenttröskel.

360 Scheduling har ett gränssnitt baserat på XML Web Services och kan göras tillgängligt via Internet som en molntjänst. Detta innebär att företag som inte kör IFS Applications eller mindre bolag kan utnyttja tjänsten och börja optimera sina fältaktiviteter för att bättre möta sina kunders krav och förväntningar.

Service- och installationsbranschen är ett av IFS fokuserade marknadssegment. IFS erbjuder en komplett och integrerad affärslösning som hanterar hela livscykeln för kunder, kontrakt, maskiner och tillgångar. Med IFS Applications kan företagen stödja och förbättra sina affärsprocesser genom att effektivisera samarbetet med kunder, leverantörer och underleverantörer. IFS Applications omfattar lösningar för resursplanering och optimering, service- och leveransavtal, reservdelshantering, mobila lösningar för servicetekniker samt ärendehantering med stöd för servicenivåavtal . Allt integrerat med ekonomistyrning, inköp, tillverkning och personalhantering. Bland kunderna finns Hertel, Debut Services, Niscayah, eps, Schultess Maschinen AG, Dalkia, Anticimex, Eltel Networks, Infratek, Gilbarco Autotank och Tomra.

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk

Telefon: +46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Fredrik Vom Hofe
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Senior Vice President
Business Development
fredrik.vom.hofe@ifsworld.com

Om 360 Scheduling
360 Schedulings har sina rötter inom komplex numerisk analys och företaget har länge haft en stark koppling till Nottingham University. Under 1990-talet utvecklade företagets grundare en sofistikerad kart- och planeringsslösning till räddningstjänsten.

 

Systemet hjälpte brandkår, polis och ambulans att effektivt utnyttja sina resurser. Ambulanser som är insatsberedda i närheten av platser där behov kan förväntas i stället för att vänta på stationerna är ett direkt resultat av detta system.

360 grundades 2002 med syftet att utveckla sin världsledande kompetens inom mjukvara för planering till en modernare plattform och fokusera på fältservice. Med modern webbteknologi kan nu alla företag med mobil arbetskraft, oavsett storlek, dra nytta av 360:s planeringslösningar. 360-teamet av består fortfarande av matematiker, planeringsexperter och fältservicespecialister, med bas på huvudkontoret i Strelley Hall, i utkanten av Nottingham.

Mer information finns på www.360scheduling.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.