IFS

IFS: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IFS AB DEN 27 MAJ 2003

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:51 CEST

IFS: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IFS AB DEN 27 MAJ 2003

Industrial & Financial Systems, IFS ABs extra bolagsstämma, tisdagen den 27 maj 2003 i Linköping, beslutade att bifalla styrelsens förslag att avyttra dotterbolaget IFS International Flight Service AB. Köpare är dotterbolagets VD Stephen Diapér, som även är styrelseledamot i bolaget.

Om IFS och IFS Applications

IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications, som implementeras steg för steg, är baserad på webb- och portalteknologi. Lösningen innehåller mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets värdekedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder sina kunder ett enklare och öppnare alternativ.

IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen, har 3000 anställda, försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS).

För mer information, besök vår webbplats på www.ifsworld.com

För ytterligare information, kontakta:
Jan-Eric Johansson, CFO, IFS
Tel: 013-460 40 00
Fax: 013-460 40 01