IFS

IFS får order från europeiskt serviceföretag värd över 12 Mkr i licens— och underhållsintäkter

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 10:05 CET

IFS har erhållit en order från ett ledande europeisk serviceföretag som ska utöka sin befintliga användning av IFS Applications bland sina fältservicetekniker. Kontraktet är värt över 12 Mkr i licenser och underhåll.

Service- och projektintensiva företag är ett av IFS fokuserade marknadssegment. Företaget erbjuder en komplett och integrerad affärslösning som hanterar hela livscykeln för kontrakt, projekt och tillgångar. Med IFS Applications kan företagen stödja och förbättra sina affärsprocesser genom att effektivisera samarbetet med leverantörer, underleverantörer, operatörer och kunder.

IFS Applications omfattar lösningar för projektstyrning, service- och leveransavtal, riskhantering, budgetering och prognostisering, resursplanering och optimering, konstruktion, maskin- och anläggningsregister, reservdelshantering, mobila lösningar för servicetekniker samt ärendehantering med stöd för servicenivåavtal - allt integrerat med ekonomistyrning, inköp, tillverkning och personalhantering. Bland kunderna inom service- och projektintensiv industri finns Hertel, Debut Services, First Engineering, Doosan Babcock, Grenland Group, Heerema Fabrication Group, Anticimex, Eltel Networks och Kalmar Industries.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december, 2009 kl. 10.00

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping — Telefon: +46 13 460 40 00 — Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.