IFS

IFS I MELLANÖSTERN SKRIVER AVTAL OM LEVERANS AV IFS APPLICATIONS TILL PETROKEMIANLÄGGNING

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:44 CEST

IFS i Mellanöstern har skrivit avtal med en ny petrokemianläggning som kommer att producera etylengas samt polyetylenplast. Kontraktet omfattar konsulttjänster och licenser avseende IFS Applications komponenter för ekonomi, underhåll, logistik, produktion och personalhantering. Kontraktet är värt 30 Mkr.

Anläggningen är under uppbyggnad och produktionsstart planeras till mitten av 2006. Lönsamheten i denna typ av kapitalintensiv processindustri är beroende av konstant hög volym och kvalitet vilket ställer stora krav på anläggningens tillgänglighet och effektiva affärssystem för att driva verksamheten.

Processindustri är ett av IFS sju utvalda marknadssegment. IFS tillhandahåller branschspecifik funktionalitet för kemi-, livsmedels- och metallindustri samt papper- & massindustri. IFS Applikations för processindustri innehåller stöd för hela livscykeln för produktionsanläggningar och produkter samt branschspecifika funktioner såsom batch-balansering, recepthantering, kvalitetssystem och prognostisering. Bland kunderna inom processindustri återfinns DuPont, Pepsi, Iams, XSYS Print Solutions, Williamette Valley Company, Akzo Nobel, Becker Industrial Coatings, SSAB, V&S Absolut Spirits, Hutmen, Jotun, SICPA, Stora Enso och SCA.

Om IFS
IFS (XSSE: IFS) är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem, utvecklade på öppen standard. IFS branschlösningar är optimerade för ERP, EAM och MRO. IFS Applications(tm) ger företag en möjlighet att hantera anläggningar, tjänster och produkter med ett livscykelperspektiv. Företagen får ökad kostnadskontroll, enklare projekthantering, ökad effektivitet och en möjlighet att mäta prestanda. Som en ledande leverantör av komponentbaserad mjukvara kan IFS leverera affärsnytta för företag inom flyg- och försvarsindustri, bilindustri, drift och anläggning, högteknologi, industriell tillverkning, processindustri samt utility & telekom. Tillsammans med partners bidrar IFS till att öka användandet av standarder. Det skapar förutsättningar för ökad samverkan och ger kunderna snabbare återbetalning, minskade risker och friheten att välja. www.ifsworld.com

För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, PR & IR, IFS
Tel: 08-58 78 45 00