IFS

IFS inför ny segmentrapportering

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:14 CEST


IFS-koncernen tillämpar IFRS 8 sedan den 1 januari 2009. Den nya standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, d.v.s. på det sätt som används i den interna rapporteringen, vilket leder till ett ökat antal rapporterade segment.

Av koncernens sju segment utgörs sex stycken av geografiska områden och ett av en rörelsegren bestående av IFS-koncernens andel i IFS Defence (pty).

IFS-koncernens verksamhet är indelad i sju segment. Länderna i vilka IFS bedriver verksamhet direkt genom egna bolag eller indirekt genom partner är fördelade enligt nedan:

Europe North: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Norge och Sverige.

Europe West: Frankrike, Irland, Storbritannien och Spanien.

Europe Central: Italien, Nederländerna, Schweiz och Tyskland.

Europe East: Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina och Ungern.

Americas: Brasilien, Kanada och USA.

Africa, Asia, and Pacific: Egypten, Etiopien, Kenya, Nigeria, Sydafrika, Tanzania, Bangladesh, Filipinerna, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia, Oman, Pakistan, Saudiarabien, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Australien och Nya Zeeland.

Defense: IFS-koncernens andel i IFS Defence (pty) Ltd, med säte i Storbritannien, ett 50/50 joint venture samägt med brittiska BAE Systems Plc. IFS-koncernen innehar 50% av kapital- och rösträttsandelen.

Om IFS

IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

För mer information se www.IFSWORLD.com.

IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). All other referenced company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april kl. 17.30.