IFS

IFS levererar underhållssystem till Neste Oil:s raffinaderier

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:33 CET

IFS har ingått ett avtal i Finland omfattande leverans av underhållssystem till Neste Oil:s raffinaderier i Porvoo och Naantali. Systemet ska användas för att sköta underhåll i produktionsanläggningarna, hantera resurser och materialflöden, följa upp kostnader och stödja produktionsplaneringen. Kontraktet, som är värt 18 Mkr, säkrades i januari 2007.

Systeminförandet är en del av ett omfattande förbättringsprojekt avseende Neste Oil:s produktionsmetoder och ska resultera i ökad flexibilitet och högre lönsamhet. Tillgängligheten i anläggningen förväntas öka som en följd av ett mer optimerat underhåll. Förutom ett huvudsakligt fokus på tillförlitlighet, säkerhetsfrågor och anläggningseffektivitet, förväntas införandet av IFS Applications också förenkla övervakningen av anläggningens tillstånd samt ge effektivare planeringsverktyg.

- IFS Applications kommer att underlätta produktionsstyrning och övervakning av anläggningens tillstånd och därmed säkra en ökad anläggningseffektivitet och en god kostnadskontroll, säger Leo Rautanen, underhållschef på Neste Oil. Vi kommer att vara bättre förberedda vid eventuella avbrott och allvarliga fel och kommer att kunna följa upp arbetet i realtid.

Processindustri är ett av IFS sju utvalda marknadssegment. IFS tillhandahåller branschspecifik funktionalitet för kemi-, livsmedels- och metallindustri samt papper- & massindustri. IFS Applications för underhåll i kemiindustri stödjer alla viktiga funktioner inkluderande funktionssäkerhetsinriktat underhåll/ RCM (reliability centered maintenance), TAK (anläggningseffektivitet)/ OEE (overall equipment effectiveness), anläggningskonstruktion och ombyggnad, all typ av underhållshantering samt realtidsintegration med automationssystem baserat på öppna standarder.

IFS Applications innehåller verktyg för att hantera den kompletta livscykeln för såväl produktionsanläggningar liksom de produkter som tillverkas.
Bland kunderna inom kemiindustrin återfinns DuPont, Jotun, Flint Group, Willamette Valley Company, Akzo Nobel och Becker Industrial Coatings. Inom övrig processindustri inkluderar kunderna Pepsi, Iams, V&S Absolut Spirits, SSAB, Hutmen, Holmen Paper and SCA Graphics.

Om Neste Oil Corporation
Neste Oil Corporation är inriktade på raffinering och försäljning av avancerade rena fordonsbränslen. Nettoomsättningen uppgick till 9 974 miljoner Euro och bolaget hade 4 486 anställda 31 december, 2005. Neste Oil är noterat på Helsingforsbörsen.

Neste Oil består av fyra divisioner: Oljeraffinering, Komponenter, Försäljning och Shipping. Verksamheten omfattar raffinering och försäljning av bränsle, transporter och konsulttjänster. Huvudprodukter är bensin, diesel, flygbränsle, fartygsbränsle, brännolja, smörjolja, fordonsbränslekomponenter, tunga oljor, lösningsmedel, flytande gas och bitumen.

Neste Oil:s raffinaderier i Porvoo och Naantali har en sammanlagd kapacitet av 14 miljoner ton per år. År 2005 levererade Neste Oil 7,5 miljoner ton till Finland och exporterade 5,6 miljoner ton. Neste Oil har ca 900 Neste bensinstationer och andra försäljningsställen i Finland och ca 220 försäljningsställen i de Baltiska staterna, Ryssland och Polen. År 2005 uppgick slutkundsförsäljningen till 4 100 000 kubikmeter oljeprodukter. Nestes fartygsflotta omfattar ca 30 tankers samt bogserbåtar och pråmar.
www.nesteoil.com

Om IFS
IFS (OMXS: IFS), en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar.

IFS grundades 1983 och har nu 2 600 medarbetare världen över. IFS har varit pionjärer inom komponentbaserade system för resursplanering (ERP) med IFS Applications™, nu i sjunde generationen. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, köra och uppgradera. IFS Applications finns i 54 länder, på 20 olika språk.

IFS har mer än 500 000 användare inom sju huvudsakliga vertikala sektorer: försvarsindustri, fordonsindustri, högteknologi, verkstadsindustri, processindustri, construction & facilities management samt telekom. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive leverantörskedjehantering (SCM); tillgångshantering (EAM); underhåll, reparation och översyn (MRO); produktlivscykelshantering (PLM); kundrelationshantering (CRM) och företagsresultathantering (CPM).

För mer information, besök vår webbplats på www.IFSWORLD.com/se

För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, IR & PR, IFS
Phone: +46 (0)858 784 500

Anne R. Vandbakk, PR Manager, IFS Scandinavia
Telefon: +47 66 90 74 10
Mobiltelefon: +47 952 06 545
E-post: anne.vandbakk@ifs.no