IFS

IFS: MUNTERS INFÖR IFS APPLICATIONS I ASIEN FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH FLEXIBILITET

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 11:48 CET


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44162

Avfuktningsspecialisten Munters AB fortsätter att rulla ut IFS Applications för att förbättra effektiviteten och flexibiliteten och har tecknat kontrakt om att införa systemet i Asien. Munters startade införandet av systemet år 2000 och det används nu i 14 länder i Europa och i Sydafrika. Implementering av IFS Applications planeras att starta i Australien under hösten 2006 för att därefter följas av Kina och Japan.

Munters använder idag IFS Applications komponenter för planering, styrning och uppföljning av produktion, distribution, ekonomi, installation och service. Tillverkning sker bla i Sverige, Italien, Tyskland och Kina. Försäljning och installationer sköts vi egna bolag i 30 länder. Nära 50% av omsättningen kommer från den fristående serviceverksamheten.
- Vi ska standardisera och effektivisera våra affärsprocesser i Asien, säger Per Solbu, Affärssystemansvarig på Munters. Vår verksamhet består förutom "traditionell" produktion, försäljning och installation av maskiner och anläggningar till stor del av vatten- och brandskadesanering ute hos kunderna. Munters är i hög grad en decentraliserad serviceorganisation och det kräver moderna flexibla system för att följa upp verksamheten runt om i världen. Målet är att vi ska få snabbare kommunikation och informationsöverföring, effektivare styrning och kortare ledtider.
Service & Facilities Management är en av IFS fokuserade branscher. Med IFS Applications får serviceföretag en komplett, integrerad och flexibel lösning för ärendehantering, avtalshantering och asset management. Dessutom, med IFS lösningen för resursplanering kan serviceföretag ge sina kunder högsta möjliga servicenivå genom effektiv operativ planering av personal och resurser. IFS Applications erbjuder också lösningar för fältservicetekniker, där de har tillgång till viktig serviceinformation såväl on-line som off-line. Kunder är bland annat Debut Services, Dalkia, Anticimex, Kalmar Industries, NEC-Philips Unified Solutions.

Om Munters
Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 449 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters aktie är noterad på OMX - Nordiska listan Mid Cap. För mer information se www.munters.com

Om IFS
IFS (XSSE: IFS) är en av världens ledande leverantörer av affärssystem och erbjuder lösningar som ger företag möjligheten att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och att använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre resultat och vinna konkurrensfördelar.
IFS grundades 1983 och har nu 2 600 medarbetare världen över. IFS var pionjärer inom komponentbaserade affärssystem (ERP) med IFS Applications(tm), som nu finns i sjunde generationen. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, köra och uppgradera. IFS Applications finns i 54 länder, på 20 olika språk.
IFS har mer än 500 000 användare inom sju utvalda branscher: försvarsindustri; fordonsindustri; högteknologi; verkstadsindustri; processindustri; construction, service & facilities management och utilities & telekom. IFS Applications erbjuder utökad ERP-funktionalitet, inklusive supply chain management (SCM); anläggningsstyrning (EAM); underhåll, reparation och översyn (MRO); produktlivscykelshantering (PLM); kundrelationshantering (CRM) och affärsstyrning (CPM).
För mer information, besök vår webbplats på www.IFSWORLD.com/se

För ytterligare information, kontakta:
Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia
Telefon: +47 66 90 73 00
Mobil: +47 90 15 58 80
E-mail: glenn.arnesen@ifs.no

Anne R. Vandbakk, PR Manager, IFS Scandinavia
Telefon: +47 66 90 74 10
Mobiltelefon: +47 952 06 545
E-post: anne.vandbakk@ifs.no