IFS

IFS och Mälarenergi utvecklar mobil lösning för anläggningsintensiv industri

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:34 CET

IFS och Mälarenergi har tecknat avtal om leverans av mobil ronderingslösning för underhållsorienterade branscher. Lösningen har utvecklats i enlighet med IFS:s flexibla utvecklingsmetod, varigenom kunden involveras tidigt i utvecklingsprojekt för att säkerställa användarvänlighet och kvalitet.

IFS och Mälarenergi har tecknat avtal om leverans av mobil ronderingslösning för underhållsorienterade branscher. Lösningen har utvecklats i enlighet med IFS:s flexibla utvecklingsmetod, varigenom kunden involveras tidigt i utvecklingsprojekt för att säkerställa användarvänlighet och kvalitet.


IFS fokuserar på nära samarbete med kunderna för att säkra produktutveckling i linje med kundernas branschspecifika behov. I detta sammanhang har underhållspersonal från Mälarenergi deltagit i utveckling av kravspecifikationer, testning samt verifiering av funktionalitet i skarp produktionsmiljö. Lösningen möjliggör en hög grad av integration och automatisering och eliminerar tidigare manuella arbetsmoment.

─Mälarenergi har valt att ta ett helhetsgrepp i förhållande till ronderingsprocessen, inklusive planering, dokumentation, reservdelshantering, kostnader, mätvärdesinsamling och rapportering. Detta har ställt stora krav på de bärbara enheternas användarvänlighet. Vi upplever att användbarheten blir bättre genom att vi tillsammans med IFS fastställer kravspecifikationer och genomför omfattande och iterativa verifierings‐ och testaktiviteter, säger Hans Granlund, Projektledare, Mälarenergi.

Lösningen baserar sig på IFS Applications inkluderat Enterprise Explorer, som i höstas har driftsatts hos Mälarenergi.

─Mobilitet är viktigt för oss och rondering utgör ett logiskt tillämpningsområde. Vi förväntar att den nya mobila lösningen kommer att tillföra betydande värden i form av förenklade och effektiviserade rutiner i vårt dagliga arbete. Detta utgör en förutsättning för förbättrad styrning och kontroll vilket sammantaget innebär att vi räknar med ett bättre utnyttjade av våra resurser och anläggningar, säger Hans Granlund.

Anläggningsintensiv industri och energisektorn utgör fokuserade branschsegment där IFS har ett stort antal kunder världen över.

─IFS har en lång tradition av att samarbeta med sina kunder och vi är mycket stolta över detta arbete som innebär att vi utvecklar vårt erbjudande till våra kunder inom anläggningsintensiv industri. Vi har ett starkt engagemang och investerar för att hela tiden vara i framkant och bidra med värde i våra kunders kontinuerliga arbete för underhållsarbete och effektivitet, säger Thomas Säld, VP Research & Development IFS World Operations AB.

Mobilitetslösningen blir allmänt tillgänglig i den senaste versionen av IFS Applications.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Mälarenergi
Mälarenergikoncernen levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar till sina 120 000 kunder, främst i Mälardalen. Koncernen består av Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Stadsnät AB, Mälarenergi Vattenkraft AB och Mälarenergi Försäljning AB och är baserad i Västerås. Mälarenergi AB anställer 570 personer och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Mer information finns på www.MALARENERGI.se

Om IFS

IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™ ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA‐teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Organisationsnummer: 556122 ‐0996. Säte: Box 1545, SE‐581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.